Wyjaśnia, że na sytuację tę wpływają niższe ceny ropy na rynkach światowych, a to z kolei ma związek z różnymi uwarunkowaniami geopolitycznymi.

Reklama

Wymienia na przykład uwolnienie zapasów ropy naftowej przez Stany Zjednoczone, a także uruchomienie kolejnych złóż surowców na świecie, a poza tym rozluźnienie polityki wobec krajów Bliskiego Wschodu, wobec których wcześniej prowadzono restrykcyjne działania polegające na ograniczaniu im eksportu ropy naftowej.

Średnio za litr benzyny Pb95 trzeba płacić obecnie 5 złotych 13 groszy, za litr oleju napędowego 5 złotych 3 grosze, a za litr gazu LPG 2 złote 58 groszy.