Również decyzje polskiego ustawodawcy nie polepszają sytuacji zmotoryzowanych przedsiębiorców. Niechęć ustawodawcy do użytkowników samochodów objawia się poprzez wysoki poziom opodatkowania transakcji nabycia samochodów (VAT, PCC czy też akcyza), jak też poprzez ograniczenia przy odliczaniu VAT związanego z nabyciem samochodu czy też ograniczenia przy zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodu wydatków na zakup i eksploatację samochodu.

Reklama

Istnieje jednak sposób pozwalający przedsiębiorcom uporać się z wysokimi kosztami eksploatacji pajazdów czy też z korkami. Niestety, jest to sposób, który może zastosować jedynie pewna część przedsiębiorców i ich pracowników, gdy pokonują niewielkie odległości, bowiem sposobem tym jest używanie roweru zamiast samochodu. Oczywiście, w wielu przypadkach nie będzie to możliwe. Trudno bowiem sobie wyobrazić chociażby przedstawicieli handlowych wykorzystujących rower do swojej działalności, jednak – jak zostanie wskazane poniżej – rower może okazać się atrakcyjnym rozwiązaniem chociażby dla lekarzy i prawników.

Oczywista jest przewaga roweru nad samochodem – po prostu nie trzeba go tankować i tym samym opłacać akcyzy, VAT czy też opłaty drogowej zawartej w cenie paliwa. Kolejną przewagą podatkową roweru nad samochodem jest możliwość pełnego odliczenia VAT zawartego w cenie nabytego roweru. Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji podatkowej z 7 sierpnia 2012 r. (nr IPPP1/443-545/12-2/PR), w treści której stwierdził, iż na podstawie ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.), rower nie jest uznawany za pojazd samochodowy. Oznacza to, iż nie dotyczą go ograniczenia w odliczaniu VAT. Należy jednak wskazać, że w opinii dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, wyrażonej w interpretacji z 11 maja 2012 r. (nr IBPP2/443-109/12/RSz), podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia VAT od nabytej odzieży rowerowej oraz kasku.

Jednocześnie treść interpretacji przepisów prawa podatkowego wydawanych przez organy podatkowe potwierdza, że wydatek na zakup roweru może stanowić podatkowy koszt uzyskania przychodu. Przykładowo w interpretacji z 26 maja 2010 r. (nr IPPB1/415-252/10-2/ES) dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że podatnik świadczący usługi prawne i wykorzystujący rower do dojazdów do klientów, sądów i urzędów jest uprawniony do zaliczenia wydatku na nabycie roweru do podatkowych kosztów uzyskania przychodu. Dodatkowo należy wskazać, iż organy podatkowe nie kwestionują prawa podatnika do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na zakup roweru również wówczas, gdy podatnik wykorzystuje w działalności także samochód. Przykładowo, w interpretacji z 6 marca 2009 r. (nr ITPB1/415-802/08/MM) dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy potwierdził, iż podatnik będący lekarzem prowadzącym działalność w kilku gabinetach jest uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na nabycie roweru, mimo że wykorzystywał w swojej działalności także samochód (na podstawie umowy leasingu).

Podsumowując, w przypadku niektórych przedsiębiorców zamiana samochodu na rower może okazać się korzystna nie tylko dla zdrowia przedsiębiorcy, ale również dla jego finansów, z uwagi m.in. na kwestie podatkowe.

Po co płacić akcyzę, VAT i opłatę drogową zawartą w cenie paliwa? Można przecież tego uniknąć