Dodatki i domieszki do paliw silnikowych nie są objęte systemem kontroli przewidzianej w dyrektywie horyzontalnej, a więc przedsiębiorcy przewożący takie wyroby nie muszą spełniać restrykcyjnych wymogów formalnych.

Jednak od 1 lipca 2012 r. zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej (Dz.Urz. UE z 2011 r. L 241) dodatki i domieszki objęte kodem CN 3811 będą podlegać przepisom dyrektywy Rady 2008/11/WE. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy będą dostarczać do UE domieszki i dodatki za pomocą Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych (EMCS) i elektronicznego dokumentu ADT. Zmieni się też sposób transportowania takich produktów.

System ten jest wykorzystywany do informatycznej obsługi operacji związanych z przesyłaniem i kontrolowaniem wyrobów akcyzowych, takich jak: energia, paliwo, gaz, alkohol i wyroby tytoniowe. Obsługa w EMCS dotyczy procedury zawieszenia poboru akcyzy, czyli produktów przemieszczanych bez zapłaconej akcyzy. Elektroniczny system EMCS jest w Polsce obowiązkowy od 1 stycznia 2011 r. dla przemieszczeń wewnątrzwspólnotowych.

Komisja w swojej decyzji objęła systemem EMCS PL wszystkie produkty objęte kodem CN 3811, czyli także dodatki do olejów smarowych. Jednak jak ustalił DGP komitet ds. podatku akcyzowego zamierza podjąć decyzję, w wyniku której dodatki do olejów smarowych nie zostaną objęte dyrektywą.

– Obecnie podmioty nabywające domieszki i dodatki do paliw silnikowych z UE albo płacą akcyzę przy ich wprowadzeniu do Polski, albo stosują tzw. procedurę zawieszania poboru akcyzy od granicy. Polega ona na wprowadzeniu wyrobów do składu podatkowego  – tłumaczy Wojciech Kotala, doradca podatkowy w DLA Piper Wiater.

W wyniku tego importerzy nie muszą stosować administracyjnych dokumentów towarzyszących w wersji elektronicznej (e-ADT). Ekspert dodaje, że obecna procedura jest dość prosta. Importer zgłasza organom celnym, że towar przyjechał, i wprowadza go do składu podatkowego. Po zmianach  dodatki będą wysyłane z UE w systemie EMCS i będą odbierane w polskim składzie podatkowym też w tym systemie.

Komisja Europejska zdecydowała się wprowadzić takie zmiany na wniosek Holandii, która zwracała uwagę, że domieszki i dodatki są wykorzystywane do ogrzewania i stają się przedmiotem oszustw podatkowych.

Zdaniem Wojciecha Kotali objęcie kolejnych produktów przepisami dyrektywy horyzontalnej może utrudnić wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Warto też podkreślić, że Ministerstwo Finansów musi do 1 lipca 2012 r. znowelizować ustawę o podatku akcyzowym oraz wprowadzić stosowne aplikacje w systemie EMCS PL.

Natomiast przedsiębiorcy będą zmuszeni do zmiany firmowych wewnętrznych systemów informatycznych.

Ważne

Kod CN 3811 dotyczy m.in. środków przeciwstukowych, reduktorów utleniania, dodatków zwiększających lepkość, preparatów antykorozyjnych