Reklama

Opodatkowanie akcyzą pojazdów medycznych, w tym karetek, ambulansów czy ruchomych klinik, budzi wątpliwości. Istotne jest, że do celów poboru tego podatku definicja samochodu osobowego uregulowana została w art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z tym przepisem samochodem osobowym są pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 (CN to kod Nomenklatury Scalonej), np. ambulanse.

W związku z tym, że obecnie czynnikiem decydującym o podleganiu akcyzie danego typu pojazdu jest jedynie jego klasyfikacja do odpowiedniego kodu CN, podkreślić trzeba, że odrębną grupę stanowią pojazdy mechaniczne specjalnego przeznaczenia (specjalistyczne). Objęte są one pozycją CN 8705, a zatem niewymienną w ustawie akcyzowej. Od pojazdów z grupy CN 8703 odróżnia je głównie to, że ich głównym przeznaczeniem nie jest przewóz osób (np. pacjentów). Zdolność poruszania się jest dla tych aut funkcją podrzędną, umożliwiającą jedynie samodzielne dotarcie do miejsca przeznaczenia.

Z not wyjaśniających do kodów CN wynika, że do pozycji 8705 zalicza się m.in. ruchome kliniki medyczne i stomatologiczne, a także ruchome przychodnie rentgenowskie, które wyposażone są w gabinet do badania, ciemnię oraz pełny zestaw sprzętu radiologicznego. Wszystkie te pojazdy to mobilne placówki ochrony zdrowia, które nie realizują przewozu chorych. Użycie ich pozwala dotrzeć służbom medycznym np. do rejonów odległych od stacjonarnych ośrodków zdrowia w celu przeprowadzenia badań profilaktycznych lub nawet wykonania zabiegów.

Jeżeli zatem opisany w pytaniu pojazd spełnia powyższe kryteria i można go uznać za ruchomą przychodnię rentgenowską, to należy zaliczyć go do kodu CN 8705. W konsekwencji nie podlega on opodatkowaniu akcyzą.

Podstawa prawna

Art. 100 ust. 4 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 z późn. zm.).