Kolejny etap przebudowy dawnej "gierkówki". Prace nabierają tempa

Reklama

Jak podkreśla GDDKiA, inwestycja ma przyczynić się m.in. do poprawy bezpieczeństwa oraz warunków komunikacyjnych. Początek przebudowywanego odcinka znajduje się w rejonie skrzyżowania drogi krajowej numer 91 z ulicą Długą w Zawadzie, a następnie prowadzi przez Romanów i Siedlec Mały aż do granicy między Siedlcem Małym i Dużym (MAPA: patrz poniżej). W ramach inwestycji konstrukcja drogi zostanie dostosowana do nośności 11,5 t/oś, a także przebudowane zostaną istniejące skrzyżowania. Ponadto powstaną nowe ciągi piesze oraz zostaną zainstalowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska. Pojawią się też dodatkowe oświetlenie oraz nowa sygnalizacja świetlna.

W ramach działań z zakresu ochrony środowiska przewidziana jest przebudowa i budowa przepustów, rowów przydrożnych, płotków herpetologicznych oraz osadników zawiesin. Natomiast ekrany akustyczne przyczynią się do redukcji hałasu

Ambitne plany modernizacji: do 2027 r. ma to być 40 km drogi

Do 2027 r. GDDKiA planuje zmodernizować ponad 40 km trasy w województwie śląskim. Aktualnie kierowcy korzystają już z niemal pięciokilometrowego odcinka Nowa Wieś – Zawada, a na kolejnych trzech odcinkach (o łącznej długości blisko 15 km) prowadzone są prace modernizacyjne.

Kolejny etap przebudowy dawnej "gierkówki". Prace nabierają tempa. / GDDKiA

W lipcu ubiegłego roku podpisano umowy na przebudowę odcinków Częstochowa – Nowa Wieś oraz Siedlec Duży – Koziegłowy. Umowy na kolejne dwa odcinki, tj. Nowa Wieś – Zawada i Markowice – Brudzowice, podpisano już wcześniej. Łączna długość tych czterech odcinków wynosi 19 km, a wartość umów realizacyjnych przekracza 360 mln zł. Dla pozostałych trzech odcinków (o łącznej długości ok. 17 km) trwa przygotowanie dokumentacji projektowej. Szacuje się, że łączny koszt inwestycji, wraz z przygotowaniem do realizacji, dla tych ośmiu odcinków drogi przekroczy 900 milionów złotych.

Modernizacja DK91: odcinek Częstochowa – Nowa Wieś

Przebudowę tego ponad 4,6-kilometrowego odcinka firma PORR wyceniła na ponad 95 mln zł. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec listopada 2024 r. Początek odcinka znajduje się na granicy Częstochowy i Wrzosowej, a jego koniec jest na wysokości stacji paliw przed skrzyżowaniem z ulicami Południową i Handlową w Poczesnej.

Budowa drogi / GDDKiA

Obecnie, na wyłączonej z ruchu jezdni w kierunku Częstochowy, wykonawca rozbiera nawierzchnię asfaltobetonową oraz buduje kanalizację deszczową, która będzie odprowadzać wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego drogi krajowej. Planowane jest również wykonanie ścianek szczelnych, które stanowić będą tymczasowe zabezpieczenie wykopów pod przewidziane przepusty rurowe, jeszcze w tym miesiącu. Z uwagi na wprowadzone ograniczenia w dostępności skrzyżowań drogi krajowej z drogami poprzecznymi, ruch dwukierunkowy pojazdów odbywa się na jezdni w kierunku Katowic, a wyznaczone zostały objazdy.

Modernizacja DK91: odcinek Siedlec Duży – Koziegłowy

Wartość umowy z firmą PORR na przebudowę ponad 4,4-kilometrowego odcinka drogi wynosi ponad 81 mln zł. Początek odcinka znajduje się ponad 100 metrów za ulicą Leśną w Siedlcu Dużym, a jego koniec – około 600 metrów przed skrzyżowaniem z ulicą Lipową w Koziegłowach. W październiku ubiegłego roku wprowadzono tymczasową organizację ruchu, polegającą na zamknięciu jezdni w kierunku Częstochowy na odcinku 4 km, pomiędzy skrzyżowaniami w Siedlcu Dużym (skrzyżowanie drogi krajowej numer 91 z ulicą Jana Pawła II) i w Koziegłowach (skrzyżowanie drogi krajowej numer 91 z drogą wojewódzką numer 789).

Obecnie prowadzone są prace związane z rozbiórką starej nawierzchni, a ruch dwukierunkowy pojazdów odbywa się na jezdni w kierunku Katowic. Zaawansowanie rzeczowe na tym odcinku osiągnęło 5 procent. Umowny termin zakończenia prac przypada na koniec listopada 2024 r., a wykonawca deklaruje udostępnienie przebudowanej drogi do ruchu na początku 2025 r.

Modernizacja DK91: odcinek Markowice – Brudzowice

Umowę o wartości ponad 69 mln zł podpisano 19 stycznia 2022 r., z umownym terminem zakończenia prac przypadającym na lipiec 2023 r. Wykonawcą robót na tym ponad 5-kilometrowym odcinku jest konsorcjum firm NDI (lider), NDI Sopot oraz SP Sine Midas Stroy. Obecnie dwukierunkowy ruch pojazdów odbywa się na jezdni prowadzącej do Katowic, natomiast prace budowlane trwają na zamkniętej jezdni w kierunku Częstochowy. Zaawansowanie robót na tym odcinku wynosi 80 procent. W związku z wystąpieniem robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej oraz niesprzyjających warunków atmosferycznych czas realizacji inwestycji został wydłużony do kwietnia 2024 r. Wykonawca deklaruje udostępnienie przebudowanej drogi do ruchu w połowie bieżącego roku.

Nowa nawierzchnia na drodze krajowej 91 / GDDKiA / materiały prasowe