Reklama

Obwodnica aglomeracji warszawskiej skróci czas przejazdu, odciąży najbardziej zatłoczone odcinki

Zaplanowanie zachodniej części obwodnicy aglomeracji warszawskiej (OAW) jest kluczowym elementem kształtowania sieci dróg szybkiego ruchu w tym regionie Mazowsza. Droga ta ma szansę stać się alternatywą dla najbardziej obciążonych odcinków dróg w kraju, gdzie ruch sięga nawet blisko 200 tysięcy pojazdów na dobę (np. S8). Dodatkowo - jak podkreśla w komunikacie GDDKiA - zbudowanie OAW powinno przynieść korzyści nie tylko w postaci oszczędności czasu, ale także powinno przełożyć się na poprawę poziomu bezpieczeństwa.

Zainteresowanie społeczne projektem OAW jest ogromne, więc GDDKiA zebrała ponad 5 tysięcy wniosków, opinii oraz pism od jednostek samorządu terytorialnego. Jedną z propozycji jest przeprowadzenie OAW wzdłuż istniejącej drogi krajowej nr 50, co pozwoliłoby na wykorzystanie już istniejącego pasa drogowego DK50.

Czy nowa trasa powstanie w korytarzu dotychczasowej DK50? Miałoby to sens

Obecnie prowadzona jest tzw. inwentaryzacja przyrodnicza, mająca na celu pozyskanie informacji środowiskowych dla różnych wariantów planowanej trasy, trwają również trwają prace nad prognozami dotyczącymi natężenia ruchu. Po ich zatwierdzeniu kolejnym etapem będzie weryfikacja pierwotnych założeń dotyczących przekroju poprzecznego obwodnicy, co z kolei pozwoli określić odpowiednią konfigurację drogi. Ten sam zakres prac zostanie wykonany również dla wariantu wzdłuż DK50.

Uwaga: mapka dostarczona przez GDDKiA jest nie do końca aktualna - fragment S7 od Lesznowoli do Tarczyna jest już od dawna otwarty / GDDKiA

Prace nad wariantem w korytarzu DK50 mają się zakończyć do końca 2024 r., co pozwoli na uwzględnienie go w tzw. wielokryterialnej analizie poszukiwania optymalnego przebiegu obwodnicy aglomeracji warszawskiej.

Ważne konsultacje społeczne

Prace projektowe obejmują szczegółowe analizy techniczne oraz organizację spotkań informacyjnych, w ramach których mieszkańcy będą mogli wyrazić swoje potrzeby i oczekiwania. Pod uwagę brane będą wszystkie czynniki mające wpływ na realizację inwestycji drogowej w danym wariancie. Opracowywana dokumentacja wniosku o decyzję środowiskową (DŚU) zawiera kilka potencjalnych rozwiązań i uwzględnia kompromis między oczekiwaniami, a obiektywnymi ograniczeniami technicznymi, prawnymi, środowiskowymi, ekonomicznymi.

Droga ekspresowa w budowie / GDDKiA / GDDKiA

Ostateczna decyzja dotycząca przebiegu inwestycji zostanie podjęta w momencie wydania DŚU. Aktualnie GDDKiA pracuje nad przygotowaniem etapu planistycznego.

OAW: jaki przebieg od Grójca w stronę Wisły i Radzymina oraz Płońska

Rozpoczęcie prac przygotowawczych dla fragmentów (OAW) od węzła z trasą S7 w okolicy Grójca, poprzez most na Wiśle w rejonie Góry Kalwarii i dalej do drogi ekspresowej S17, autostrady A2 i drogi ekspresowej S8 w rejonie Radzymina, nie zostało jeszcze rozpoczęte. Do realizacji gotowy jest już tzw. program inwestycyjny, jednakże rozpoczęcie jakichkolwiek prac projektowych dla tej części OAW jest uzależnione od uzyskania niezbędnych środków finansowych. W tym przypadku,obowiązkowo w ramach prac projektowych będzie analizowany wariant trasy wzdłuż istniejącej DK50. Do czasu zapewnienia wymaganych środków finansowych nie będą prowadzone żadne prace projektowe dla tego fragmentu obwodnicy aglomeracji warszawskiej.

Warszawa / Bloomberg / Bartek Sadowski

GDDKiA: obwodnica aglomeracyjna ma sens

Obwodnica aglomeracji warszawskiej (OAW) stanowi kluczową inwestycję planowaną w ramach programu budowy dróg krajowych i autostrad. Pierwsze pomysły dotyczące "Dużej Obwodnicy Warszawy" pojawiły się już w 2011 r. w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, co oznacza, że idea ta istnieje już od 12 lat. W 2019 r. w strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku oficjalnie została sformalizowana propozycja budowy "Dużej Obwodnicy Warszawy". Również w 2019 r. zakończyły się prace studialne dotyczące OAW oraz drogi ekspresowej S10, łączącej autostradę A1 z OAW.

Budowa S10. Ta trasa ma przecinać OAW w okolicach Płońska / Materiały prasowe / GDDKiA