W ramach zadania (obejście miejscowości Węgierska Górka, która teraz stanowi wąskie gardło) powstają dwa tunele: pierwszy pod masywem Barania Góra (834 m), drugi pod masywem Białożyńskiego Gronia (1 km). W obu tunelach znajdą się dwie nawy połączone ze sobą trzema przejściami poprzecznymi. Budowane są też estakada o długości 940 m nad ulicami Zielona Górna i Zielona w Węgierskiej Górce oraz trzy mosty drogowe (w sumie 2,3 km), a także pozostałe estakady w ciągu drogi S1 (łącznie będzie ich pięć o sumarycznej długości 3,7 km).

Reklama

Na trasie wykonywanych jest 10 murów oporowych, dziewięć konstrukcji oporowych oraz siedem ścian oporowych. Ich łączna powierzchnia wyniesie 96 tys. m2. Węzły Przybędza i Milówka są rozbudowywane o dodatkowe łącznice. Przekrój trasy będzie jednojezdniowy przed i za tunelami (3,7 km), ale dostaniemy po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Natomiast w tunelach i między nimi będziemy korzystać już z dwóch jezdni dwupasmowych (4,8 km).

Odcinek S1 na południe od Żywca: jakie zaawansowanie prac? Jeszcze niemal dwa lata czekania

Ogólne zaawansowanie robót całego tego odcinka S1 przekracza 66 proc. W przypadku prac mostowych to 85 proc., drogowych 61 proc., wykopy wykonano w 97 proc., a nasypy w 87 proc. 17 lipca zakończono betonowanie ustroju nośnego na najdłuższej estakadzie (940 m).

Ukończono przebijanie ważnego tunelu w ciągu trasy S1 / GDDKiA / Krzysztof Pączkowski studiow

Umowę z konsorcjum Mirbud (lider), Kobylarnia i Zrzeszenie Budowlane Interbudmontaż o wartości prawie 1,4 mld złotych podpisano 10 października 2019 r. z pierwotnym terminem zakończenia umowy przypadającym na 10 sierpnia 2023 r. W związku jednak z licznymi okolicznościami, jakie napotkały wykonawcę, termin wydłużono do przełomu lat 2024 i 2025 r. Z uwagi na konieczne procedury odbiorowe, ten odcinek drogi S1 zostanie oddany do ruchu dopiero w I połowie 2025 r.

Ukończono przebijanie ważnego tunelu w ciągu trasy S1 / GDDKiA / Krzysztof Pączkowski studiow

Droga ekspresowa S1 – część korytarza Transeuropejskiej Sieci Transportowej

Trasa Pyrzowice – Zwardoń jest elementem VI korytarza Transeuropejskiej Sieci Transportowej, łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z południem Europy. Biegnie ona od autostrady A1 w Pyrzowicach do granicy ze Słowacją w Zwardoniu. Jej słowackim przedłużeniem jest autostrada D3 relacji Żylina – Skalité. Trasa liczy 148 km, przy czym częściowo jest drogą ekspresową, a częściowo ma klasę GP (główna ruchu przyspieszonego). Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odpowiada za 136 km. Pozostałe fragmenty są w zarządzie Prezydentów Miast Dąbrowa Górnicza (4,62 km), Tychy (4,98 km) i Bielsko-Biała (2,37 km). Po zakończeniu prac cały odcinek Pyrzowice – Zwardoń będzie posiadał klasę drogi ekspresowej.

W realizacji jest aktualnie 55 km drogi ekspresowej S1 w województwie śląskim. To odcinki Podwarpie – Dąbrowa Górnicza (niemal 7 km), Mysłowice Kosztowy – Bielsko-Biała (cztery zadania, w sumie prawie 40 km) oraz Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki, 8,5 km). Wartość tych inwestycji przekracza 4 mld zł.

Trasa S1 z dofinansowaniem unijnym

Blisko 441 mln zł wyniesie dofinansowanie ze środków UE na budowę odcinka drogi S1 Oświęcim – Suchy Potok (docelowo Bielsko-Biała Hałcnów) w ramach projektu S1 Kosztowy – Bielsko-Biała. To ostatnia umowa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ) zawarta przez GDDKiA.

Ukończono przebijanie ważnego tunelu w ciągu trasy S1 / GDDKiA / Krzysztof Pączkowski studiow