Nowy odcinek drogi ekspresowej S11 będzie rozpoczynał się na terenie województwa zachodniopomorskiego, na styku z realizowaną obwodnicą Szczecinka, w rejonie istniejącej DK11. Następnie będzie przebiegać w kierunku południowym, omijając po wschodniej stronie Okonek oraz po zachodniej stronie Podgaje i Jastrowie. Następnie przetnie istniejącą DK22 i linię kolejową nr 405, a na dalszym odcinku będzie przebiegać niemalże równolegle do istniejącej DK11, omijając po zachodniej stronie Płytnicę, Krępsko i Dobrzycę. Potem S11 połączy się z odcinkami dróg S10 i S11 na węźle Piła Północ.

Reklama

Przewidziano budowę węzła drogowego Podgaje łączącego istniejącą DK11 i DK22 oraz drogę powiatową nr 1012P. Kolejny węzeł, Jastrowie, umożliwi połączenie komunikacyjne z DK22 łączącą Jastrowie i Szwecję. Po obu stronach planowanej drogi zaplanowano budowę miejsc obsługi podróżnych (MOP).

Droga S11: jaki przebieg trasy?

Teraz wykonawca (AECOM Polska) przystąpi do opracowania koncepcji programowej. Po zakończeniu tego etapu, mając zapewnione finansowanie inwestycji, będzie można ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy w systemie Projektuj i buduj. Podpisanie umowy na realizację przewidywane jest obecnie na IV kwartał 2025 r. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2026-29.

Budowa drogi ekspresowej / Materiały prasowe / GDDKiA

Trwają prace projektowe dla budowy S11 od granicy z województwem zachodniopomorskim do granicy z województwem opolskim. Długość projektowanej S11 w Wielkopolsce to około 280 km, a trasa podzielona będzie na następujące odcinki:

Szczecinek – Piła o długości około 59 km,Piła – Ujście o długości około 20 km, Ujście – Oborniki o długości około 43 km,Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik o długości około 22 km,Kórnik – Jarocin o długości około 43 km, Jarocin – Ostrów Wielkopolski o długości około 57 km, Ostrów Wielkopolski – Kępno o długości około 30 km.

Rozbudowa obwodnicy Kępna

Dla dwóch odcinków: Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik oraz Ostrów – Kępno rozpatrywane są przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska odwołania od DŚU. Dla odcinków Ujście – Oborniki, Kórnik – Jarocin, Jarocin – Ostrów Wielkopolski toczą się postępowania o wydanie DŚU. Dla odcinka Piła – Ujście wniosek o DŚU ma zostać złożony w III kwartale br.

Wkrótce GDDKiA ogłosi przetarg nadobudowę drugiej jezdni na obwodnicy Kępna, pomiędzy węzłami Kępno Wschód i Baranów oraz zaprojektowanie i budowę S11na odcinku Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik. Ponadto, w przyszłym roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego dla kolejnego odcinka S11 (Ostrów Wielkopolski – Kępno).

Budowa drogi ekspresowej / GDDKiA