Reklama

Autostrada A2 zyska nowy odcinek. Wojewoda Mazowiecki dał GDDKiA zielone światło na realizację inwestycji o wartości prawie 700 mln. Etap projektowania jest już zakończony, kolejny to już roboty terenie. Wykonawcą jest Strabag.

– Po przekazaniu placu budowy wykonawca inwestycji rozpocznie prace budowlane. Powstanie 19 km dwujezdniowej, z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu, autostrady A2. Wybudowany zostanie węzeł Siedlce Wschód (Borki). Ponadto powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego – wyliczyła GDDKiA.

Reklama

Autostrada A2 dłuższa na wschód od Warszawy, nowy odcinek już złapał poślizg

Umowa przewiduje finał budowy nowego odcinka A2 na koniec 2024 roku. Problem jednak w tym, że obecnie GDDKiA rozpatruje roszczenia firmy wykonawczej dotyczące wydłużenia czasu na ukończenie lub dodatkowych środków finansowych. Jedną z przyczyn protestu jest przeciągająca się procedura uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID.

Autostrada A2 dłuższa na wschód od Warszawy / GDDKiA

– Termin ukończenia prac wynikający z podpisanej umowy może zostać przesunięty, jeśli wykonawca uzasadni, że w czasie realizacji nastąpiły okoliczności, na które nie miał wpływu, a uniemożliwiły prowadzenie robót. Warunki kontraktu przewidują kary za przekroczenie terminu umownego, gdy są zasadne zostają naliczone i wyegzekwowane od wykonawcy – poinformowała drogowa dyrekcja.

Autostrada A2 na wschód od Warszawy do granicy z Białorusią

Budowa autostrady A2 od końca obwodnicy Mińska Mazowieckiego w kierunku granicy z Białorusią podzielono na kilka krótszych odcinków. 101 km trasy do węzła Biała Podlaska powstaje w trybie "projektuj i buduj", reszta do granicy w trybie "buduj".

Autostrada A2 dłuższa na wschód od Warszawy / GDDKiA / Krzysztof Nalewajko

Autostrada A2: Mińsk Mazowiecki - Siedlce (odcinek ok. 37,5 km)

Ten fragment autostrady A2 jest podzielony na trzy odcinki: Kałuszyn – Groszki, Groszki – Siedlce Zachód (Gręzów) i Siedlce Zachód (Gręzów) - Siedlce Południe (Swoboda). Na pierwszym zaawansowanie robót wynosi ok. 33 proc., na drugim ledwie 3,5 proc, a na ostatnim niemal 47 proc. Drogowcy tak poważną różnicę w postępach prac tłumaczą m.in. tym, że dla pierwszego i trzeciego kawałka A2 umowy podpisano wiosną 2020 r. a prace mają zakończyć się jesienią 2023 r. Kontrakt dla drugiego odcinka zawarto na początku 2021 r. z terminem zakończenia w wakacje 2024 r.

Autostrada A2 dłuższa na wschód od Warszawy / GDDKiA

Autostrada A2: Siedlce - Biała Podlaska (odcinek ok. 63,5 km)

Budowę autostrady A4 od Siedlec do Białej Podlaskiej podzielono na cztery fragmenty. We wrześniu 2022 r. GDDKiA zdobyła decyzję ZRID dla odcinka Swory - Biała Podlaska. Zaawansowanie robót przekroczyło 35 proc. – Dla dwóch odcinków, pomiędzy miejscowościami: Malinowiec i Swory, trwają postępowania administracyjne w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Szacujemy, że na przełomie II i III kwartału 2023 r. otrzymamy decyzję ZRID, co umożliwi wykonawcom rozpoczęcie robót w terenie. Zgodnie z zawartymi umowami zakończenie robót zaplanowano do końca 2024 r. – wyjaśnili drogowcy.

Autostrada A2 dłuższa o odcinek 32 km między Białą Podlaską a granicą

GDDKiA umowę na wykonanie projektu budowlanego ostatniego odcinka A2 od węzła Biała Podlaska do granicy państwa z Białorusią (Kukuryki) podpisała we wrześniu 2021 r. Od stycznia 2022 roku drogowcy czekają aż lubelski wojewoda wyda decyzję ZRID. Dopiero wtedy i po pozyskaniu finansowania dyrekcja drogowa ogłosi przetarg na realizację inwestycji.

Autostrada A2 dłuższa na wschód od Warszawy / GDDKiA / Krzysztof Nalewajko