Droga ekspresowa S7 powiększy się o dwa nowe odcinki w województwie świętokrzyskim i małopolskim: Moczydło – Miechów oraz Widoma – Kraków. Łączny koszt budowy dla obu inwestycji wyniesie ponad 3,3 mld zł. Dużą część tej kwoty sfinansują środki z Unii Europejskiej.

Reklama

Droga ekspresowa S7 i dwa najnowsze odcinki dołączyły do długiej listy 80 umów na dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków unijnych zawartych z GDDKiA. Wszystko w ramach specjalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska (POIiŚ).

Droga S7 Moczyło – Miechów to pierwszy odcinek o długości 18,7 km

Inwestycja przewiduje budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu i rezerwą na trzeci pas na odcinku Moczydło – węzeł Miechów. Na odcinku o długości 18,7 km powstaną dwa węzły drogowe:

Reklama
  • Książ,
  • Miechów.
Reklama

Oprócz tego zostaną zbudowane 24 obiekty inżynierskie, 20 przepustów o funkcji ekologicznej, a także dwa miejsca obsługi podróżnych:

  • MOP Giebułtów,
  • MOP Tochołów.

Przy okazji w okolicy zostanie przebudowana istniejąca sieć dróg. Dołączy do niej 15 km nowych dróg dojazdowych, które będą obsługiwać tereny przyległe do pasa drogowego. Oprócz tego zostanie zbudowany system odwodnienia drogowego. Oprócz kanalizacji i podczyszczalni przewidziano 22 zbiorniki retencyjno-infiltracyjne.

Droga S7 Widoma – Kraków to kolejny odcinek do realizacji o długości 18,3 km

Drugi odcinek drogi ekspresowej S7 przewidziany do realizacji ma zaplanowaną długość ok. 18,3 km. W jego ciągu powstaną cztery węzły drogowe:

  • Łuczyce,
  • Raciborowice,
  • Mistrzejowice,
  • Grębałów.

Inwestycja przewiduje budowę obiektów inżynierskich, sieci dróg dojazdowych i technicznych, murów oporowych, przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową. Oprócz tego zostaną przebudowane istniejące obiekty oraz drogi, w tym infrastruktura tramwajowa i kolejowa, a także sieć i urządzenia melioracyjne.

Z inwestycji ucieszą się piesi i rowerzyści, ponieważ zaplanowano nowe chodniki oraz wydzielone ścieżki do jazdy, oświetlenie uliczne oraz infrastrukturę technicznę. Przy drodze pojawią się ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe, przepusty i przejścia ekologiczna oraz system naprowadzający i odprowadzający wody opadowe.

Droga S7 i jej dwa nowe odcinki będą budowane ze środków POIiŚ

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest obecnie największym beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na latach 2014-2020. Zawarła już 80 umów na dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków unijnych. Cały czas trwa ich wdrażanie i rozliczanie.

W drodze są cztery kolejne wnioski o dofinansowanie, które są w trakcie rozpatrywania. Łączna wartość inwestycji w ramach tych umów wynosi 86,7 mld zł, z czego 48,3 mld zł wynoszą koszty kwalifikowane, a 41,1 mld zł wkład UE. Udało się zakontraktować ponad 94,5 proc. przyznanych środków unijnych.

W ramach projektów UE objętych dofinansowaniem znalazło się już ponad 2136 km dróg krajowych (ok. 158 km autostrad i 1756 km dróg ekspresowych). Zanim zostanie całkowicie wdrożona obecna perspektywa finansowa, dołączą jeszcze kolejne kilometry dróg krajowych. W planach jest 38 km autostrad oraz 61 km dróg ekspresowych. Są to inwestycje realizowane w ciągu autostrady A2 oraz drogi ekspresowej S1.