Chodzi o projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.)". - Jest to największy w historii Polski krajowy program budowy dróg i autostrad. To 294 mld zł, które są zagwarantowane - mówił premier na konferencji po posiedzeniu rządu. Wskazał, że wśród zaplanowanych odcinków jest m.in. droga S5 od Grudziądza do Ostródy czy obwodnica Warszawy.

Reklama

Szef rządu zaznaczył, że "inwestycje infrastrukturalne są kołem napędowym wzrostu gospodarczego, za 5 -10 lat Polska będzie jednym z najlepiej skomunikowanych krajów w Europie". Podkreślił, że przyjęty przez rząd program wzmocni mechanizmy wzrostu gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy.

- Pomimo sytuacji wywołanej wojną nie zwalniamy z inwestycjami, ponieważ wiemy, że inwestycje infrastrukturalne są też kołem napędowym wzrostu gospodarczego, odbicia się w kryzysie, który zgotował nam Putin, a wcześniej pandemii - wskazał.

Zdaniem premiera, szybki rozwój dróg krajowych, autostrad, dróg ekspresowych jest ważny, "bo powstanie sieć licząca łącznie ponad 8 tys. km nowoczesnych dróg, z których będą korzystały kolejne pokolenia Polaków".

"Każdy region zasługuje na bezpieczne drogi"

Uczestniczący w konferencji minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wskazał, że nowy program Budowy Dróg Krajowych będzie uwzględniać potrzeby transportowe i komunikacyjne całego kraju. - Możemy poinformować wszystkich przedsiębiorców i ich rodziny, że stabilizacja w obszarze inwestycji drogowych i transportowych dotyczy również lat następnych - zaznaczył Adamczyk.

Jak zauważył, Polska to aktualnie największy rynek inwestycji drogowych i kolejowych. - W każdym regionie kraju planujemy inwestycje, bo każdy region zasługuje na bezpieczne drogi - podkreślił minister. Dodał, że są przygotowane dokumentacje techniczne, więc "trzeba tylko, po przyjęciu tego programu, ruszyć z tymi inwestycjami".

Z kolei wiceminister infrastruktury Rafał Weber mówił, że gotowe są już projekty m.in. na odcinek drogi ekspresowej S11 między Bobolicami a Szczecinkiem oraz na odcinek drogi ekspresowej S74 Kielce - Opatów. - Finansowanie na drogi pozwoli szybko ogłosić kolejne przetargi na ich budowę - poinformował.

Reklama

Zwrócił uwagę, że przyjęty przez Radę Ministrów program sprawi, że inwestycji, które są "generatorem miejsc pracy", będzie w każdym regionie kraju jeszcze więcej. - Dlatego zależy nam, by dynamiczny rozwój infrastruktury drogowej był realizowany w kolejnych latach. Warto podkreślić po raz kolejny, że inwestujemy w każdym regionie naszego kraju. Chcemy poprzez te inwestycje pobudzić te tereny, które były uśpione, od strony inwestycji gospodarczych. Widzimy, że droga szybkiego ruchu podnosi walory ekonomiczne, walory społeczne danego terenu - zaznaczył Weber.

Dodał, że już teraz obserwowane jest duże zainteresowanie inwestorów, "którzy chcą ulokować swoje działalności gospodarcze przy zbudowanym odcinku Via Carpatii między Rzeszowem a Lublinem". - Są inwestorzy i to są inwestorzy nie tylko nasi rodzimi, ale są również inwestorzy z zagranicy - podkreślił Weber.

Ewa Wesołowska