- Sieć opłat od pojazdów ciężarowych funkcjonuje w dniu dzisiejszym na około 3700 km i od 2017 roku nie była rozszerzana. W międzyczasie Krajowy Fundusz Drogowy był zasilany wpływami i finansował realizację dużego programu inwestycyjnego polegającego przede wszystkim na budowie dróg ekspresowych i w części autostrad. Czyli w międzyczasie powstało już nam 1500 km dróg ekspresowych i autostrad, które funkcjonują (...) i mogłyby zostać objęte opłatami a jeszcze nie są - powiedział Waszkiewicz.

Reklama

- Wskazaliśmy te 1500 km dróg, w podziale na poszczególne odcinki, do pierwszego rozszerzenia systemu opłaty elektronicznej dla pojazdów ciężarowych, które chcemy, żeby nastąpiło w roku 2022 - dodał.

E-TOLL zastąpił viaTOLL

Dyrektor przypomniał, że od czterech miesięcy samodzielnie funkcjonuje nowy system poboru opłat e-TOLL, oparty na technologii pozycjonowania satelitarnego. Zastąpił on wcześniejszy system viaTOLL, który wykorzystywał technologię komunikacji bliskiego zasięgu (DSRC).

Waszkiewicz poinformował też, że obecnie w resorcie infrastruktury przygotowywana jest notyfikacja nowej sieci poboru opłat dla pojazdów ciężarowych, która zostanie przesłana do Komisji Europejskiej.

- Po uzyskaniu akceptacji, w tej notyfikacji przesyłamy informacje o całym nowym systemie o całej dotychczasowej sieci i przyszłej planowanej sieci poboru opłat. Koncentrujemy się na autostradach i drogach ekspresowych już zbudowanych i tych, które będą budowane do roku 2030 w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych. Te informacje w notyfikacji zostaną zawarte, przekazane do Komisji Europejskiej i po uzyskaniu odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej będzie możliwe fizyczne rozszerzenie sieci - powiedział dyrektor.

Waszkiewicz wyjaśnił, że struktura techniczna i funkcjonalności techniczne systemu e-TOLL dają możliwość szybkiego i sprawnego rozszerzenia przy ograniczonych kosztach w porównaniu z wcześniej funkcjonującym systemem viaTOLL.