Autostrada A4 na odcinku węzeł Balice - ulica Kąpielowa została wybudowana w latach 1986-1995 w przekroju dwóch jezdni po dwa pasy ruchu z pasami awaryjnymi w każdym kierunku. Niebawem to się zmieni...

Reklama

– Autostrada A4 pełni bardzo ważną funkcję dla Małopolski, a jednocześnie stanowi południową obwodnicę dla Krakowa. Już dziś duże natężenie ruchu na tym odcinku powoduje, że trasa wyczerpała zaplanowaną przepustowość. Rozbudowa A4 na odcinku, na którym kierowcy mają do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku jest niezbędna, podobnie jak całego ciągu od polsko-niemieckiej granicy do Tarnowa – powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Autostrada A4 węzeł Kraków Balice II

Węzeł Kraków Balice II stanowi połączenie drogi wojewódzkiej nr 774 z autostradą A4 w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska i w miejscu skrzyżowania A4 z przyszłą Trasą Balicką.

Zdaniem ministerstwa rozbudowa tego węzła pozwoli na podjęcie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, miasto Kraków i zarządcę lotniska prac przygotowawczych dotyczących przebudowy układu drogowego oraz modernizacji Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice.

Autostrada A4 węzeł Kraków Skawina

Węzeł Kraków Skawina stanowi połączenie drogi krajowej nr 44 (ulica Skotnicka w Krakowie) z autostradą A4. Duże natężenie ruchu przekłada się na powstawanie niebezpiecznych zatorów na autostradzie na odcinku od węzła Kraków Południe do węzła Kraków Skawina. Stąd resort zapowiada, że jezdnie autostrady A4 zostaną rozbudowane o trzeci pas ruchu, a droga krajowa nr 44 będzie miała po dwa pasy ruchu.

- W ramach inwestycji zaplanowano dobudowę trzeciego pasa ruchu dla każdej jezdni A4 oraz przebudowę 29 obiektów inżynieryjnych: 7 mostów i 22 wiaduktów. Rozbudowane zostaną dwa węzły, a trzy przebudowane (m.in. pasy wyłączenia i włączenia, łącznice). Przewidziano ponadto wykonanie urządzeń ochrony środowiska, budowę dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych, dróg dojazdowych, a także przebudowę i budowę urządzeń infrastruktury technicznej i wykonanie elementów wyposażenia drogi: barier, oznakowania, systemu zarządzania ruchem - wyjaśnił Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury.

Ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej przewidziano na styczeń 2022 r. Kolejnym krokiem będzie uzyskanie decyzji środowiskowej, co jest planowane w 2024 r. - Zatem prace modernizacyjne na Południowej Obwodnicy Krakowa ruszą po tym, jak zostanie oddane do ruchu północne ekspresowe obejście miasta - skwitował Huptyś.