Via Carpatia zyska nowe odcinku drogi ekspresowej S19. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła podpisanie umowy na projekt i budowę dwóch fragmentów trasy na Podlasiu. Chodzi o 9 km "eski" Haćki - Bielsk Podlaski oraz 15,9 km Boćki - Malewice.

Reklama

Oba fragmenty S19 powstaną jako dwujezdniowa droga ekspresowa, z konstrukcją przystosowaną do obciążeń 11,5 tony na oś. Rodzaj nawierzchni (betonowa czy bitumiczna) wybierze wykonawca na etapie projektu. GDDKiA wylicza, że w sumie w woj. podlaskim jest już w realizacji 81 km szlaku Via Carpatia (na osi północ-południe).

– Po podpisaniu umów do fazy realizacji przeszło 37 zadań o łącznej długości blisko 470 km i wartości ponad 14 mld zł – powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. W sumie mamy już osiem umów na realizację S19 w woj. podlaskim. W zeszłym roku ogłosiliśmy przetargi na 10 odcinków tej drogi w tym województwie – wyjaśnił.

Via Carpatia S19 – odcinek Haćki-Bielsk Podlaski to także obwodnica

Odcinek Haćki - Bielsk Podlaski to 9-kilometrowy fragment ważny dla ruchu tranzytowego, który obecnie przechodzi przez centrum Bielska Podlaskiego. Po wybudowaniu tego fragmentu wraz z dwoma węzłami - Bielsk Północ (skrzyżowanie z istniejącą DK19) i Bielsk Zachód (skrzyżowanie z DK66) - tranzyt na osi północ-południe (Białystok - Lublin) ominie miasto od zachodu.

Reklama

W ramach zadania powstanie siedem wiaduktów i dwanaście przejść dla małych i dużych zwierząt. Ponadto zgodnie z decyzją środowiskową powstaną m.in. ogrodzenia zabezpieczające przed przedostawaniem się zwierząt na drogę, zbiorniki kompensacyjne dla płazów i nasadzenia na obszarze ponad 3 hektarów – podała GDDKiA

Reklama

Kontrakt o wartości 325,98 mln zł zrealizuje Budimex.

Via Carpatia będzie dłuższa o dwa nowe odcinki drogi ekspresowej S19 / GDDKiA

Via Carpatia S19 – odcinek Boćki - Malewice

Drugi odcinek Boćki - Malewice będzie miała prawie 16 km długości. Wraz z jezdnią powstanie dziesięć wiaduktów i sześć przejść dla zwierząt. Kontrakt o wartości 343,58 mln zł zrealizuje Strabag.

Via Carpatia S19 - kiedy nowe odcinki do użytkowania?

GDDKiA spodziewa się, że roboty ruszą w I kwartale 2023 r. Zakończenie prac i oddanie odcinków do użytku zaplanowano pod koniec I kwartału 2025 r.

Do tego na podpisanie umów czekają dwa podlaskie odcinki Via Carpatii: Bielsk Podlaski - Boćki oraz Malewice - Chlebczyn. A poza szlakiem Via Carpatia powstaje jeszcze 15,8 km dwujezdniowej drogi od Kuźnicy (granica z Białorusią) do Sokółki. Początkowe 5,25 km w klasie GP (droga główna ruchu przyspieszonego), a dalsze 10,5 km w standardzie drogi ekspresowej S19.

Via Carpatia będzie dłuższa o dwa nowe odcinki drogi ekspresowej S19 / GDDKiA

Via Carpatia i S19 - 700 km drogi w Polsce

Droga ekspresowa S19 będzie przebiegać od przejścia granicznego z Białorusią w Kuźnicy do granicy ze Słowacją w Barwinku. Połączy cztery województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie.

S19 - razem z drogą S61 - będzie częścią szlaku Via Carpatia, który w Polsce będzie miał 700 km. Trasa ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Szlak ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

Via Carpatia będzie dłuższa o nowy odcinek drogi ekspresowej S19 / GDDKiA
Via Carpatia będzie dłuższa o nowy odcinek drogi ekspresowej S19 / GDDKiA