W Gliwicach tzw. strefę zamieszkania wprowadzono w obszarze starówki wiosną 2016 r. – po przeprowadzonym wcześniej remoncie wielu z tamtejszych uliczek, w większości jednokierunkowych. Oznacza to, że piesi zyskali tam pierwszeństwo nad samochodami, którym umożliwiono parkowanie jedynie w wyznaczonych miejscach. Ponadto wszystkie skrzyżowania uczyniono wówczas równorzędnymi.

Reklama

W 2020 roku wdrożono zmiany, których celem było ułatwienie gliwickim restauratorom organizowanie ogródków restauracyjnych. Część ulic została wtedy wyłączona z ruchu.

Gliwicki samorząd poinformował w swoim biuletynie o objęciu znacznej części starówki stała strefą ograniczonej dostępności dla samochodów: mogą tam wjeżdżać jedynie posiadacze identyfikatorów – wydawanych mieszkańcom, właścicielom i użytkownikom nieruchomości, dostawcom czy kurierom. Ponadto po strefie można poruszać się rowerami, hulajnogami czy motorowerami elektrycznymi i innymi urządzeniami transportu osobistego.

- Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami i wyborczymi deklaracjami prezydenta Gliwic Adama Neumanna, miasto kontynuuje działania zmierzające do jak najszerszego udostępnienia starówki wszystkim gliwiczanom i przyjezdnym gościom. Nowe rozwiązanie ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa pieszych, pojawią się też większe możliwości dalszego atrakcyjnego zagospodarowywania tej wyjątkowej części Gliwic – napisano w biuletynie.

Wymieniono, że strefa ograniczonej dostępności wraz z zakazem ruchu obejmuje Rynek oraz ulice: Zwycięstwa (od placu Inwalidów do Rynku), Matejki (od Rynku do ul. Tkackiej), Bytomską (od Rynku do ul. Tkackiej), Bankową (od ul. Kaczyniec do Rynku), Krupniczą (od Rynku do ul. Kaczyniec), Raciborską (od placu Wszystkich Świętych do Rynku), Szkolną, Plebańską (od Rynku do placu) Wszystkich Świętych, Krótką oraz Średnią (od ul. Kaczyniec do placu Inwalidów).

Wraz z ograniczeniem ruchu na kolejnych ulicach starówki, wprowadzono kontraruch dla rowerzystów. Fragmenty ul. Krótkiej i Średniej (od strony placu Inwalidów Wojennych) i Szkolnej (od strony placu Wszystkich Świętych) pozostały dwukierunkowe w związku z dojazdem mieszkańców do podwórek. Kierowcy wjeżdżający do strefy ograniczonej dostępności muszą pamiętać o szczególnej ochronie pieszych i rowerzystów.

Identyfikatory pozwalające na wjazd aut do strefy można odebrać w Zarządzie Dróg Miejskich po złożeniu odpowiednio uzasadnionego i udokumentowanego wniosku. Zasady wydawania i użytkowania identyfikatorów określa regulamin.

Reklama

Gliwicka starówka została w latach 2011-15 gruntownie wyremontowana. Remont objął 21 uliczek i trzy place. Zostały one wyłożone granitowymi kostkami nawiązującymi do historycznego charakteru zabytkowej części miasta. W obrębie przebudowywanych ulic powstały granitowe jezdnie, miejsca postojowe i chodniki, pojawiły się też m.in. nowe oświetlenie i elementy małej architektury.

Inwestycja miała wartość ok. 44 mln zł, a prace trwały etapami. Wcześniej – w ramach innego projektu - kosztem ok. 12,6 mln zł Gliwice zmodernizowały Rynek.

Wraz z przebudowanymi uliczkami starówki wymieniano umieszczone pod nimi podziemne instalacje, założono też ponad 6 km sieci światłowodowej.

Ponieważ układ urbanistyczny Starego Miasta jest wpisany do rejestru zabytków cały ten obszar - podobnie jak wcześniej Rynek – przed rozpoczęciem głównych prac przeczesali archeolodzy. Odkryli oni m.in. fragment drewnianej drogi z XIV w. i biegnącego wzdłuż niej rynsztoka, miejską fosę z przełomu XIII i XIV wieku, pozostałości zakładów rzemieślniczych i fragmenty murów miasta z końca średniowiecza, m.in. fundamenty dawnej Białej Bramy.

Od 2015 r. starówka mieści się w obrębie gliwickiej strefy płatnego parkowania.