Zmiany organizacji ruchu w rejonie cmentarzy w Katowicach:

Reklama

Rejon cmentarza przy ul. Sienkiewicza – od ul. Powstańców zamknięcie ruchu kołowego (za wyjątkiem inwalidów i mieszkańców posesji)
– parkowanie pojazdów – pl. Sejmu Śl., ul. W. Stwosza
– zalecany objazd ul. Jagiellońską

Rejon cmentarza przy ul. Plebiscytowa – istniejący ruch jednokierunkowy od ul. Powstańców do ul. W. Stwosza
– parkowanie pojazdów – lewa strona ul. Plebiscytowej, miejsca postojowe na ul. Czempiela i W. Stwosza
– zalecany objazd ul. W. Stwosza

Rejon cmentarza przy ul. Damrota – zamknięcie dla ruchu kołowego odcinka od ul. Powstańców do ul. Przemysłowej (w przypadku dużego natężenia ruchu pieszego)
– parkowanie pojazdów –ul. Przemysłowa, parking przy D.H „Belg”, ul. Damrota
– zalecany objazd: ul. Przemysłowa, ul. Graniczna, ul. Powstańców

Rejon cmentarza przy ul. Brackiej – zamknięcie dla ruchu kołowego prawego pasa ul. Brackiej na odcinku od ul. Chorzowskiej do DTŚ. Z uwagi na zamknięcie prawego pasa ul. Brackiej nastąpi wyłączenie jednego pasa do skrętu w lewo z ul. Chorzowskiej do ul. Brackiej.
– parkowanie pojazdów – ul. Złota, plac przy stacji paliw, ul. Bracka
– zalecany objazd ul. Chorzowską, (DTŚ), os.1000-lecia

Rejon cmentarza przy ul. Wróblewskiego – wprowadzenie ruchu jednokierunkowego od ul. Podhalańskiej do ul. Wrocławskiej
– parkowanie pojazdów - parking przy cmentarzu, ul. Nowotarska
– zalecany objazd ul. Markiefi, ul. Leopolda

Rejon cmentarza przy ul. Murckowskiej – wprowadzenie „zakaz zatrzymywania” na odcinku od wylotu z A-4 do wyjazdu z ul. Porcelanowej oraz wprowadzenie oznakowania określającego wjazd i wyjazd z parkingu przy cmentarzu
– parkowanie pojazdów – parking przy cmentarzu, Dolina Trzech Stawów
– zalecany objazd – brak – utrzymywana płynność ruchu

Rejon cmentarza przy ul. Panewnickiej – wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Bronisławy od ul. Panewnickiej do ul. Śląskiej (w przypadku dużego natężenia ruchu pieszego)
– parkowanie pojazdów – parking pl. Kościelny, pobliskie ulice
– zalecany objazd ul. Piotrowicka, ul. Śląska, ul. Medyków

Rejon cmentarza przy ul. Cmentarnej – zamknięcie całego odcinka w/w ulicy dla ruchu kołowego
– parkowanie pojazdów – ul. Oswobodzenia
– zalecany objazd ul. Bagienną

Rejon cmentarza przy ul. Gliwickiej – zamknięty prawy pas ruchu (miejsca parkingowe) ul. M. Goepert-Meyer w kier. ul. Sądowej
– parkowanie pojazdów – ul. M. Goepert-Meyer, ul. Gliwicka, ul. Ondraszka
– zalecany objazd ul. Bocheńskiego, Chorzowska, DTŚ

Rejon cmentarza przy ul. Armii Krajowej – parkowanie pojazdów w miejscach wyznaczonych wzdłuż ul. Armii Krajowej.

Rejon cmentarza przy ulicy Popiełuszki – wprowadzenie ruchu jednokierunkowego od ul. Le Ronda.

W okresie Wszystkich Świętych na drogach w pobliżu cmentarzy, częściej niż zwykle spotkamy osoby piesze poruszające się poboczem lub jezdnią. Powinniśmy zatem jechać ostrożnie i mieć na uwadze, że pieszy o zmroku dostrzegany jest przez kierującego niemal w ostatniej chwili. Pieszych uczulamy, aby zadbali o własne bezpieczeństwo i jeśli nie jest to absolutnie konieczne nie korzystali z jezdni, a jeśli już muszą – by pamiętali o zasadzie szczególnej ostrożności i elementach odblaskowych.

Bezpłatna komunikacja miejska na Wszystkich Świętych

Biorąc pod uwagę zwiększone natężenie ruchu na drogach w okresie Wszystkich Świętych, Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego zachęca wszystkich do skorzystania z komunikacji miejskiej. W czwartek 1 listopada pasażerowie będą mogli podróżować wszystkimi liniami KZK GOP bezpłatnie. Przygotowano także szereg zmian, które ułatwią pasażerom dojazd do cmentarzy.

Reklama

Autobusy i tramwaje jeździć będą częściej, zwiększony zostanie tabor poszczególnych linii, a także uruchomione zostaną dodatkowe linie.