Cmentarz Batowicki

Reklama
Media

ulica Powstańców:

Zmiany w organizacji ruchu obowiązują 1 listopada od godz. 5:00:

- ulica wyłączona z ruchu na odcinku od ulicy Strzelców do skrzyżowania z drogą na Dziekanowice;
Dopuszczeni do wjazdu: komunikacja zbiorowa, rowery, taxi; niepełnosprawni, pojazdy posiadające przepustkę ZIKiT; mieszkańcy ulicy Powstańców i Dziekanowickiej.
- obustronny zakaz zatrzymywania się w dniach 1-4 listopada;
- niepełnosprawni w dniu 1 listopada mogą parkować przy kaplicy w Batowicach;
- w dniu 1 listopada od godz. 5:00 zakaz skrętu w lewo z alei 29 Listopada od strony Warszawy w ulicę Powstańców.ulica Reduta:

- wyłączona z ruchu kołowego (na odcinku od ul. Powstańców do ul. Reduta Boczna) w dniu 1 listopada od godz. 5:00.

ulica Strzelców:

Zmiany w organizacji ruchu obowiązują w dniu 1 listopada od godz. 5:00:

- ruch ogólny na ul. Strzelców dopuszczony wyłącznie od ul. Powstańców w kierunku Ronda Barei;
- w przeciwnym kierunku dopuszczone wyłącznie pojazdy komunikacji zbiorowej, rowery, taksówki i pojazdy posiadające przepustkę ZIKiT.

Dodatkowy parking na ulicy Rozrywka - dojazd przez ulice Powstańców i Strzelców. Wyjazd do ul. Strzelców i ul. Bohomolca.

Cmentarz Grębałowski

Media

Zmiany w organizacji ruchu obowiązują w dniu 1 listopada od godz. 5:00.
- pozostawiony ruch dwukierunkowy na ul. Kocmyrzowskiej;
- dopuszczone parkowanie równoległe jednostronne na odcinku od ulicy Darwina do ulicy Architektów w dniu 1 listopada w godz. 5:00 - 20:00, po przeciwnej stronie ulicy zakaz zatrzymywania się;
- wprowadzony jeden kierunek ruchu w ulicy Poległych w Krzesławicach od ulicy Zielony Jar do ulicy Kocmyrzowskiej w dniu 1 listopada od godz. 5:00;
- ulica Darwina wyłączona z ruchu na odcinku od ulicy Kocmyrzowskiej do ulicy Blokowej w dniu 1 listopada od godz. 5:00;
- dopuszczeni do wjazdu w ulicę Darwina: komunikacja zbiorowa, niepełnosprawni, taxi, pojazdy posiadające przepustkę ZIKiT;
- zakaz zatrzymywania się na ul. Darwina na odcinku od ul. Kocmyrzowskiej do ul. Blokowej w dniach 1-4 listopada;
- przywrócenie ruchu dwukierunkowego na ul. Poległych w Krzesławicach w dniu 1 listopada około godz. 20:00 - po decyzji policji.
Parking dla uprawnionych przed bramami główną i boczną cmentarza - dojazd od ul. Kocmyrzowskiej i ul. Blokowej, wyjazd tylko w kierunku ul. Blokowej.Reklama

Cmentarz Podgórski

Zmiany w organizacji ruchu obowiązują w dniu 1 listopada od godz. 5:00.

- ulice Ludowa i Wapienna wyłączone z ruchu;
- zaopatrzenie stoisk handlowych do godziny 5:00 rano, bez możliwości parkowania;
- ulica Wielicka bez ograniczeń w ruchu;
- parking: ulica Wielicka - przed budynkiem Urzędu Miasta Krakowa.


Cmentarz Rakowicki

Media

ulica Rakowicka:

31 października od godz. 10:00 do 1 listopada:

- ulica wyłączona z ruchu na odcinku od ul. Wita Stwosza do ul. Grochowskiej.

31 października od godz. 23:30 do 1 listopada:

- ulica wyłączona z ruchu na odcinku od ul. Wita Stwosza do ul. Prandoty.

Dopuszczeni do wjazdu: Komunikacja Miejska w Krakowie, dojazd do posesji ul. Rakowicka nr 18-43 (dojazd tylko od ul. Lubomirskiego), pojazdy posiadające przepustkę ZIKiT.

Od 2 do 4 listopada:

- ulica wyłączona z ruchu na odcinku od ul. Olszańskiej do ul. Grochowskiej.

Dopuszczeni do wjazdu: Komunikacja Miejska w Krakowie, dojazd do posesji na zamkniętym odcinku ul. Rakowickiej, pojazdy posiadające przepustkę ZIKiT.

- ulice Prandoty, Grochowska (na odcinku od ul. Rakowickiej do ul. Beliny-Prażmowskiego):

31 października od godz. 23:30 do 1 listopada:

- ulice wyłączone z ruchu.
Dopuszczeni do wjazdu: pojazdy posiadające przepustkę ZIKiT, niepełnosprawni (dojazd tylko do parkingu od al. 29 Listopada); zaopatrzenie do godziny 5:00 rano, bez możliwości parkowania.
Parking dla osób niepełnosprawnych zlokalizowany od strony al. 29 Listopada (od godz. 5:00 w dniu 1 listopada).

ulica Olszańska:

31 października od godz. 10:00 do 1 listopada:

- ulica Olszańska bez przejazdu w ul. Rakowicką;
zakaz zatrzymywania się na ul. Olszańskiej od dnia 31 października od godz. 8.00 do dnia 4 listopada.

- ulica Chrobrego i al. Beliny-Prażmowskiego:

- organizacja ruchu bez zmian. Dopuszczone parkowanie zgodnie z istniejącym oznakowaniem.

ulica Kamienna:

1 listopada od godz. 5:00:

- zamknięcie wjazdu od strony al. 29 Listopada;
Dopuszczeni do wjazdu: mieszkańcy ulic: Kamiennej nr 10-16 oraz nr 41-45, Murowanej, Towarowej i Będzińskiej od al. 29 Listopada; pojazdy posiadające przepustkę ZIKiT, dojeżdżający do parkingu przy ul. Kamiennej od al. 29 Listopada.

Cmentarz Salwatorski

Zmiany w organizacji ruchu obowiązują w dniu 1 listopada od godz. 5:00:

- zamknięcie ul. Św. Bronisławy

Dopuszczeni do wjazdu w ulicę św. Bronisławy: mieszkańcy ulic: św. Bronisławy, Gontyna, Anczyca i al. Waszyngtona; taxi; niepełnosprawni; pojazdy posiadające przepustkę ZIKiT; zaopatrzenie stoisk handlowych do godz. 5:00, bez możliwości parkowania;

- zakaz zatrzymywania się na ul. św. Bronisławy;
- zamknięcie ul. Malczewskiego

Dopuszczeni do wjazdu w ulicę Malczewskiego: Komunikacja Miejska w Krakowie; taxi; mieszkańcy ulicy Malczewskiego i Wodociągowej; niepełnosprawni; pojazdy posiadające przepustkę ZIKiT;

- zakazy zatrzymywania się na ulicy Malczewskiego (po prawej stronie od ul. Ks. Józefa w kierunku kopca) i ulicy Wodociągowej będą obowiązywały w dniach 1-4 listopada

Cmentarz przy ul. Bieżanowskiej

Zmiany w organizacji ruchu obowiązują w dniu 1 listopada od godz. 5:00.

ul. Podmiłów - wprowadzenie jednego kierunku ruchu od ul. Bieżanowskiej w kierunku ul. Młodzieży;
ul. Młodzieży - wprowadzenie jednego kierunku ruchu od ul. Podmiłów w kierunku ul. Bieżanowskiej;
ul. Bieżanowska - zakaz zatrzymywania się pojazdów w rejonie cmentarza w dniu 1 listopada.

Cmentarz przy ul. Wspólnej

Zmiany w organizacji ruchu obowiązują w dniu 1 listopada od godz. 5:00.

ulica Wspólna wyłączona z ruchu na odcinku od ulicy Klonowica do ulicy Dobczyckiej wraz z ulicami przyległymi (ulica Andrychowska, Sempołowskiej, Podgwiezdna, Monterska);
dopuszczeni do wjazdu: mieszkańcy ulicy Wspólnej i ulic przyległych;
wyznaczony ogólnodostępny parking na ulicy Dobczyckiej (od ulicy Przekątnej).

Pozostałe cmentarze

Zakazy zatrzymywania się wprowadzone przy następujących cmentarzach w dniach 1-4 listopada:

przy ulicy Niewodniczańskiego;
przy ulicy Jeziorko.

Zakazy zatrzymywania się wprowadzone przy następujących cmentarzach w dniu 1 listopada:

przy ulicy Sodowej;
przy ulicy Niebieskiej;
przy ulicy Mała Góra (również na odcinku ul. Ks. Łaczka), w rejonie wyznaczonych dodatkowych przystanków KMK również w dniach 1,3,4 listopada;
przy ulicy Glogera;
przy ulicy Balickiej;
przy ulicy Olszanickiej;
przy ulicy Igołomskiej;
przy ulicy Zawiłej;
przy ulicy Wolskiego;
przy ulicy Osterwy.