Szczecin. KOMUNIKACJA MIEJSKA

Reklama

1.11 CZWARTEK – Wszystkich Świętych

Tramwaje

Na wszystkich liniach z wyjątkiem niżej wymienionych obowiązują sobotnie rozkłady jazdy.

- linia 8 (Turkusowa – Gumieńce) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością:
w godz. 9-18 co 6 min,
w godz. 8-9, 18-19 co 10 min,
w pozostałych godzinach co 20 min.
- linia 10 (Las Arkoński – Gumieńce) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy w godz. 9-18 co 24 min;
- dodatkowa linia 14 (Filharmonia – Gumieńce, nawrót przez pl. Rodła – Matejki – pl. Żołnierza Polskiego) kursuje w godz. 9-18 co 24 min.
- dodatkowa linia 15 (Dworzec Niebuszewo – Gumieńce) kursuje z częstotliwością:
w godz. 9-18 co 12 min,
w godz. 7-9, 18-20:30 co 20 min.







Autobusy

Na wszystkich liniach z wyjątkiem niżej wymienionych obowiązują sobotnie rozkłady jazdy.

Reklama

- linia 53 (Stocznia Szczecińska – Pomorzany Dobrzyńska) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością:

w godz. 9:00-18 co 6-7 min,
w pozostałych godzinach bez zmian.
- dodatkowa linia 853 (Ludowa – Dworska) kursuje w godz. 9-18 co 10 minut.
- dodatkowa linia 860 (Stocznia Szczecińska – Dworska – Cukrowa) kursuje w godz. 9-18 co 20 minut.
- linia 61 (Podjuchy – Owocowa Dworzec) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością:
w godz. 9:00-18 co 10 min,
w pozostałych godzinach bez zmian.
- dodatkowa linia 862 (Plac Kościuszki – Mieszka I – Krakowska – Bronowicka – Cmentarz Zachodni, powrót ulicami Smoleńskiej i Cukrową) kursuje w godz. 9:30-18 co 20 minut.
- dodatkowa linia 867 (Ludowa – Rugiańska – Komuny Paryskiej – Sczanieckiej – Słowackiego – Karola Miarki, powrót ulicami Niemcewicza – Warcisława – Przyjaciół Żołnierza) kursuje z częstotliwością:
w godz. 8-10 co 8 min,
w godz. 10-17 co 4 min,
w godz. 17-18 co 8 min,
w godz. 18-19 co 10 min.
- dodatkowa linia 880 (Police Wyszyńskiego Polana – Przęsocin – Obotrycka – Przyjaciół Żołnierza – Pawła VI – al. Wojska Polskiego – Traugutta – Santocka – Karola Miarki) kursuje w godz. 9-18 co 10 minut.
- linia 102 (Gocław – Police Tanowska Szkoła) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością:
w godz. 9-18 co 12-24 min,
w pozostałych godzinach bez zmian.















W razie konieczności na polecenie Centrali Ruchu mogą zostać uruchomione dodatkowe pojazdy.

2.11 PIĄTEK – Zaduszki

TRAMWAJE

Na wszystkich liniach obowiązują powszednie rozkłady jazdy.
AUTOBUSY

Na wszystkich liniach z wyjątkiem linii 67 obowiązują powszednie rozkłady jazdy.
Na linii 67 (Ludowa – Karola Miarki) obowiązuje specjalny rozkład jazdy z częstotliwością co 12 min w godz. 6-17, w pozostałym okresie bez zmian
W razie konieczności na polecenie Centrali Ruchu mogą zostać uruchomione dodatkowe pojazdy.

3-4.11 – SOBOTA NIEDZIELA

W razie konieczności na polecenie Centrali Ruchu mogą zostać uruchomione dodatkowe pojazdy w rejon Cmentarza Centralnego/
Dla bezpieczeństwa pasażerów na terenie miasta utworzone zostaną specjalne posterunki informacyjno – porządkowe na Placu Kościuszki, przy Bramach Cmentarza Centralnego I, II, III, IV, Parkingu Park&Ride, Kwiatowej, Ludowej i Turkusowej.

KASY BILETOWE

W rejonie Cmentarza Centralnego 1.11 zostaną uruchomione dodatkowe kasy biletowe:

Ku słońcu przy I, II i III Bramie Cmentarza Centralnego – czynna od 8:00 – 18:00
Dworskiej przy IV Bramie Cmentarza Centralnego – czynna od 8:00 – 18:00
parking Park&Ride przy ul. Hangarowej – czynna od 8:00 – 17:00
Kasy stałe czynne 1.11 w godzinach 8:00 – 17:00.
Klonowica, Kołłątaja, pl. Rodła, Pomorzany, Słoneczne, Basen Górniczy, Kaliny, Krzekowo, Podjuchy, Brama Portowa, Turkusowa, Police.





Czasowa organizacja ruchu związana ze wzmożonym ruchem w rejonie cmentarzy miejskich podzielona została na kilka etapów i rozpocznie się już w sobotę 27 października. Apelujemy do kierowców o korzystanie z komunikacji miejskiej i stosowanie się do tymczasowych znaków.

CMENTARZ CENTRALNY
1 listopada od godz. 6:00
Zamknięcie dla ruchu ogólnego obu jezdni ul. Ku Słońcu od ronda Gierosa do ronda Pileckiego. Wyłączenie z ruchu ogólnego ulic Karola Miarki, Piękna, Santocka. Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w ciągu ul. Świerczewskiej w kierunku ul. Zielonogórskiej. Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w ciągu ul. Dworskiej, Gajowej i ul. Krzywej. Objazd ul. Ku Słońcu poprzez ul. Derdowskiego, 26 kwietnia i ul. Krzywoustego do Piastów.
Powrót do stałej organizacji ruchu od godz. 22:00 lub na wniosek Policji.


DĄBIE

31 października od godz. 6:00 - Wprowadzenie ograniczenia prędkości w ciągu ul. Goleniowskiej do 40 km/h w rejonie cmentarza, oraz wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w ciągu ul. Jugosłowiańskiej do ul. Toruńskiej i ul. Czarnogórskiej od ul. Jugosłowiańskiej do ul. Bośniackiej.

ZDROJE

1 listopada od godz. 6:00 - Zamkniecie dla ruchu ogólnego ul. Poległych od ul. Walecznych. Umiejscowienie wygrodzeń uniemożliwiających przechodzenie pieszych uczestników ruchu drogowego przez jezdnię w rejonie skrzyżowania ul. Walecznych z ul. Poległych. Piesi udający się z i do parkingu „Selgros” kierowani będą na osygnalizowane przejście dla pieszych w ciągu ul. Walecznych oraz na przejście dla pieszych znajdujące się na skrzyżowaniu ul. Walecznych z ul. Piechoty i ul. Sanatoryjną.

Powrót do stałej organizacji ruchu 1.11 od godz. 22:00 lub wcześniej na wniosek Policji.

PARKINGI

Na prośbę Miasta Szczecin w 1 listopada swoje parkingi udostępnią mieszkańcom poniższe podmioty handlowe:
1. Galeria Handlowa Turzyn,
2. Turzyn Sp. z o.o.,
3. CH Atrium Molo,
4. TESCO,
5. Bricoman,
6. Selgros.
Dodatkowo w rejonie pl. Słowińców udostępniony będzie tymczasowy parking dla kilkudziesięciu aut. Parking zlokalizowany jest w pobliżu IV Bramy.