Informację potwierdziło biuro prasowe wojewody wielkopolskiego. Jak podano, Zbigniew Hoffmann podpisał dwie decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz udzieleniu pozwolenia na dobudowę trzeciego pasa ruchu i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni autostrady A2 na odcinku od węzła Poznań Zachód do węzła Poznań Krzesiny. Wojewoda podjął decyzję po rozpatrzeniu wniosków inwestora, spółki Autostrada Wielkopolska S.A.

Reklama

Inwestycja obejmuje dobudowę trzeciego pasa ruchu, wzmocnienie nawierzchni, poszerzenie mostu nad rzeką Wirynką do trzech pasów ruchu dla każdej jezdni, wydłużenie przejazdów awaryjnych, wykonanie oraz regulację wysokościową nawierzchni przy kolumnach alarmowych, wymianę barier ochronnych oraz przebudowę odwodnienia i kanalizacji deszczowej. Inwestor będzie mógł rozpocząć roboty budowlane po uzyskaniu przez decyzję waloru ostateczności.

- Dobudowa trzeciego pasa stanowi ważny element autostrady A2, będącej głównym ciągiem komunikacyjnym wschód – zachód na terenie naszego województwa oraz całego kraju. Usprawni to przejazd samochodów osobowych i ciężarowych przez odcinek autostradowej obwodnicy miasta, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu oraz usprawni ruch samochodowy na włączeniach z dróg ekspresowych S5 i S11 - powiedział Zbigniew Hoffmann.

Reklama

Rzeczniczka spółki Autostrada Wielkopolska (AWSA) Zofia Kwiatkowska poinformowała, że budowa trzeciego pasa ruchu powinna ruszyć wiosną 2019 roku. Wyjaśniła, że po uzyskaniu przez decyzję wojewody waloru ostateczności ogłoszony zostanie przetarg; wyłonienie wykonawcy inwestycji powinno nastąpić jesienią. Budowa ruszy wiosną przyszłego roku i powinna potrwać ok. 1,5 roku.

- Niestety, będzie to musiało tyle potrwać, bo inwestycja będzie prowadzona przy normalnym ruchu samochodów autostradową obwodnicą Poznania; ruch będzie się odbywał dwoma zwężonymi nitkami – powiedziała PAP Kwiatkowska.

Rocznie z obwodnicy korzysta blisko 22 mln kierowców, a 2/3 tej liczby pokonuje tę trasę bezpłatnie, poruszając się w ramach skrajnych węzłów Poznań Wschód i Poznań Zachód.

Liczący przeszło 13 km odcinek obwodnicy Poznania pomiędzy węzłami Komorniki i Krzesiny oddano we wrześniu 2003 r. Inwestycję zrealizowała GDDKiA, utrzymaniem obwodnicy zajęła się AWSA. Budowa obwodnicy trwała 4 lata, a jej całkowity koszt wyniósł 884 mln. zł.

Obecnie skrajne węzły autostradowej obwodnicy Poznania stanowią otwarte w 2012 roku węzły Poznań Zachód i Poznań Wschód; od tego czasu odcinek, który kierowcy mogą pokonywać nieodpłatnie, został wydłużony do 25 km.