Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych opublikowało "Białą Księgę Branży Drogowej" zawierającą rekomendacje dotyczące pożądanych zmian w polskim drogownictwie, a także najważniejsze postulaty wobec planowanej realizacji rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad.

Reklama
"BIAŁA KSIĘGA BRANŻY DROGOWEJ" - zobacz dokument
pobierz plik

Drogowcy uważają, że ostatnie lata były bardzo złym czasem dla wykonawców. Dowodem są liczne bankructwa firm, które między innymi budowały polskie autostrady. Dlatego ich zdaniem należy wprowadzić szereg zmian.

Wśród postulatów zapisanych w "Białej Księdze Branży Drogowej" znajdziemy m.in. te dotyczące weryfikacji pod względem rzeczowym i finansowym Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 z perspektywą do 2025 r. (przedstawionego przez poprzedni rząd), dokończenia budowy podstawowej sieci drogowej, zasadniczej zmiany procedur przetargowych i warunków kontraktowych, zapewnienia finansowania drogownictwa, w tym dróg samorządowych po 2020 r. oraz zwiększenia środków na utrzymanie dróg krajowych i samorządowych.

Reklama

Dodatkowo drogowcy apelują o przeprowadzenie rzetelnej i niezależnej analizy ekonomicznej w kontekście doboru technologii w zakresie planowanych do 2020 r. inwestycji w drogi ekspresowe i autostrady w Polsce, wprowadzenie w procedurze przetargowej możliwości składania ofert w dwóch wariantach nawierzchni drogowych.

Przedstawiciele branży chcą też by w przetargach nie mogły startować firmy, które nie posiadają własnego sprzętu i własnych kadr. Nie chcą też by dopuszczano w nich pośredników.

Postulaty drogowców dotyczą także spraw pracowniczych. Przewodniczący sekcji krajowej Drogownictwa NSZZ Solidarność Andrzej Tracz wskazuje, że na tym polu jest wiele zaniedbań. Uważa, że w przepisach dotyczących przetargów powinny się znaleźć zapisy o minimalnej stawce dla pracowników.

Reklama

Drogowcy domagają się też zmian w przepisach. Chodzi między innymi o te, które regulują kwestie znaków drogowych. Wojciech Płaza z Izby Inżynierów Budownictwa wskazuje, że obowiązujące regulacje prowadzą do absurdów. Dlatego, jego zdaniem, należy tak zmienić przepisy, by te absurdy wyeliminować.

Wiadomo, że Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych wyśle "Białą Księgę Branży Drogowej" do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Środowiska, Najwyższej Izby Kontroli, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a także do posłów i senatorów.