- Sprawy inwestycji drogowych są dzisiaj w dobrych rękach. Jacek Bojarowicz był zastępcą dyrektora GDDKiA w latach 2005-2008. Podziękowano mu za pracę w 2008 roku. Całe swoje życie spędził w GDDKiA, poza kilkoma epizodami kilkuletnimi w bezpośrednim wykonawstwie, co poszerzyło zakres jego wiedzy i czyni go bardzo kompetentną osobą na tym stanowisku - powiedział minister Andrzej Adamczyk uzasadniając swój wybór na głównego budowniczego dróg w Polsce.

Reklama

Jacek Bojarowicz zastąpi na tym stanowisku Tomasza Rudnickiego, który objął stery drogowej dyrekcji po odwołaniu Ewy Boruckiej. Wcześniej przez 6 lat pełniącym obowiązki Generalnego Dyrektora był Lech Witecki. Ostatni konkurs na szefa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadzono w wiosną 2015 - nie wyłoniono żadnego kandydata.

Reklama