"Wśród wnioskodawców było 29 podwykonawców, których należności to ponad 27 mln zł. Przedsiębiorcy, którzy domagają się zapłaty na podstawie Ustawy z 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych złożyli 125 wniosków na kwotę ponad 33 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Dotychczas poznański oddział GDDKiA w Poznaniu spłacił zobowiązania firm Aprivia i Hydrobudowa Polska 4,4 mln zł usługodawcom i dostawcom, oraz prawie 2 mln zł podwykonawcom.