Zwrócił uwagę, że od maja ubiegłego roku GDDKiA ma podpisaną umowę z biurem projektowym, które przygotowuje komplet dokumentów niezbędnych do wystąpienia o zezwolenie na realizację inwestycji.

Reklama

Prace projektowe trwają - powiedział Rafał Malinowski i dodał, że mają się one zakończyć z końcem 2013 roku. W pierwszym kwartale przyszłego roku białostocki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zamierza wystąpić do wojewody o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Z obawy przed kolejnym odroczeniem terminu rozpoczęcia budowy obwodnicy Suwałk protestują dziś w centrum miasta mieszkańcy blokując przebiegającą przez Suwałki drogę krajową numer 8. Rzeczniczka wojewody podlaskiego Joanna Gaweł powiedziała, że w przededniu protestu o konieczności budowy obwodnicy Suwałk zapewnił podczas spotkania z wojewodą Maciejem Żywno i prezydentem Suwałk Czesławem Renkiewiczem wiceminister transportu Tadeusz Jarmuziewicz.

Rozpoczęcie budowy obwodnicy Suwałk planowane jest w 2015 roku.