Asfalt jest najbardziej powszechnym materiałem stosowanym do budowy dróg w Polsce. Ok. 97 proc. nawierzchni jest wykonanych z mieszanek asfaltowych. Popularność technologii asfaltowej sprawia, że dostępna jest szeroka gama produktów bitumicznych, które są stosowane do budowy nawierzchni drogowych w wysokich i niskich temperaturach, w różnych warunkach klimatycznych. Różnorodność wyrobów asfaltowych pozwala dopasować produkt do potrzeb inwestora w zależności od tego, jakie własności funkcjonalne drogi są wymagane.
Reklama
Asfalt jest najlepszym materiałem do budowy dróg, ponieważ wykazuje dużo lepsze właściwości niż inne produkty, np. beton. Zaletą technologii asfaltowych jest zdecydowanie większa przydatność przy remontach dróg pozwalająca na przywrócenie ruchu na drodze już po kilku godzinach. W przypadku betonu jest to minimum 28 dni, podczas których beton dojrzewa, uzyskuje projektowaną wytrzymałość i jest poddawany specjalnym zabiegom. Technologie asfaltowe są znacznie mniej wrażliwe na błędy wykonawcze i nie wymagają tak drogich kruszyw jak technologie betonowe, pozwalając na wykorzystanie lokalnych materiałów.
Drogi asfaltowe są cichsze od betonowych, dla których konieczne są dodatkowe inwestycje wygłuszające, przez co ich wykonanie jest droższe i trudniejsze w utrzymaniu niż dróg asfaltowych. Przekłada się to również na komfort jazdy kierowców. W przeciwieństwie do asfaltu drogi betonowe wymagają dodatkowych zabiegów podwyższających ich szorstkość, a tym samym skracających drogę hamowania. Warto podkreślić, że nawierzchnie asfaltowe są bardziej bezpieczne, również dzięki lepszemu kontrastowi z oznakowaniem poziomym – białe pasy rozdziału jezdni i przejścia dla pieszych są lepiej widoczne na asfalcie niż na drogach wykonanych z betonu.
Asfalt jest ponadto produktem, który w pełni może być wykorzystany ponownie, dzięki czemu jest przyjazny dla środowiska.
Technologia asfaltowa rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie. LOTOS Asfalt w 2013 roku wprowadził na rynek asfalt modyfikowany z dodatkiem gumy, który jest innowacyjnym produktem na polskim rynku budownictwa drogowego.
– Spółce LOTOS Asfalt udało się stworzyć lepiszcze niemal idealne – ocenia dr Jan Król z Politechniki Warszawskiej. – Lepiszcze, które jest odporne na starzenie, podwyższoną konsystencję w wysokiej temperaturze użytkowej oraz wysoką elastyczność w temperaturze niskiej – dodaje. Dzięki temu w niskiej temperaturze nawierzchnia nie pęka, a w wysokiej jest elastyczna.
Zastosowanie rozdrobnionej gumy z recyklingu opon samochodowych w połączeniu z odpowiednią technologią – mieszankami mineralno asfaltowymi o strukturze porowatej, jako materiału służącego do poprawy jakości nawierzchni asfaltowych powinno sprawić, że nawierzchnia będzie cichsza. To jeden z najefektywniejszych sposobów zagospodarowania odpadów gumowych. Opony samochodowe, podobnie jak nawierzchnia drogowa, są narażone na duże obciążenia, siły tarcia i niekorzystne warunki atmosferyczne, dlatego odzyskana guma jest materiałem, który efektywnie można wykorzystać do budowy trwałych nawierzchni asfaltowych. Opracowując technologię połączenia destruktu gumowego z lepiszczem asfaltowym i tradycyjnym modyfikatorem, spółka LOTOS Asfalt uzyskała innowacyjny wyrób o podwyższonych właściwościach użytkowych, przyczyniając się jednocześnie do wzrostu wykorzystania gumy z recyklingu jako modyfikatora asfaltu.