Wydatki na budowy i remonty przekroczyły 22 miliardy złotych. Wiele inwestycji wykonano taniej, niż planowano w kosztorysach. W latach 2013-14 ma powstać 200 kilometrów autostrad. Planuje się między innymi zakończenie budowy odcinka autostrady A1 z Torunia do Kowala i autostrady A4 z Tarnowa do granicy z Ukrainą.

Wydatki na drogi mają wynieść w tym roku 19 miliardów złotych. Przedstawiciele branży drogowej twierdzą jednak, że obecny rok będzie ciężki, a na poprawę można liczyć dopiero w drugiej połowie roku przyszłego.

Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa Marek Michałowski podkreśla, że zleceń będzie dużo mniej, niż w zeszłym roku. Przedsiębiorcy narzekają na krzywdzące, ich zdaniem, warunki przetargów, ogłaszanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.