W komunikacie umieszczonym na stronie internetowej DSS związkowcy zapraszają pracowników i współpracowników firmy na msze święte, które odbędą się w środę w Piławie Górnej (Dolnośląskie) oraz w czwartek w Warszawie. "W najbliższych tygodniach zapadną najważniejsze decyzje dotyczące naszej Firmy, związane z jej istnieniem i dalszą działalnością. W tym niezwykle trudnym dla nas wszystkich okresie chcemy wspólnie modlić się w intencji: +Przełamania kryzysu oraz uchronienia miejsc pracy w spółce Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.+" - napisano w komunikacie.

Reklama

Firma DSS 24 kwietnia złożyła zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego w Warszawie, który 17 kwietnia ogłosił upadłość likwidacyjną spółki. Sąd drugiej instancji rozpatrzy zażalenie w terminie miesiąca od dnia przedstawienia mu akt sprawy.

Jeszcze przed ogłoszeniem przez sąd upadłości likwidacyjnej, DSS złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Jak powiedziała we wtorek PAP członek zarządu DSS Małgorzata Then, upadłość układowa w większym stopniu pozwoliłaby zabezpieczyć interesy wierzycieli firmy. "Pozwoliłaby również na restrukturyzację i kontynuowanie działalności DSS w jej podstawowym obszarze, czyli wydobyciu surowców skalnych" - powiedziała Then.

Poinformowała, że spółka zabiega także o zmianę decyzji na szczeblu sądu pierwszej instancji. "Jest taka możliwość, aby sąd pierwszej instancji zmienił decyzję z upadłości likwidacyjnej na układową" - powiedziała.

Po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółka informowała, że bezpośrednie przyczyny jej niewypłacalności wynikają z zaangażowania w realizację projektów drogowych, w szczególności projektu budowy autostrady A2. DSS w konsorcjum z Bogl a Krysl przejęło budowę odcinka C autostrady A2 Stryków Konotopa po tym, jak GDDKiA odstąpiła od umowy z chińskim konsorcjum Covec. Nowi wykonawcy zobowiązali się ukończyć autostradę do października 2012 r., z tym że miała ona być przejezdna jeszcze przed Euro 2012.

Reklama