Parking taki będzie musiał posiadać co najmniej dwa stanowiska postojowe, z czego jedno musi mieć długość przynajmniej 20 metrów przy szerokości 3,5 metra. To jeden z wymogów, jaki znalazł się w projekcie rozporządzenia w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne. Jego autorem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
Reklama
Wymagań dla przedsiębiorców prowadzących takie parkingi depozytowe będzie znacznie więcej. Oprócz miejsc postojowych konieczne będzie specjalne miejsce, w którym można dokonać przeładunku towarów niebezpiecznych. Nie może być ono zlokalizowane w odległości mniejszej niż 40 metrów od lasów czy bliżej niż 300 metrów od budynków mieszkalnych.
Przedsiębiorca będzie też musiał dysponować utwardzoną nawierzchnią oraz wyposażyć taki parking w systemy odwadniania umożliwiające zbieranie i neutralizację wycieków niebezpiecznych substancji.
Etap legislacyjny
Projekt
Reklama