Przypomnijmy o co chodzi… Fotoradar ukryty w śmietniku pracował przez dwa dni w Lublinie. Zrobił blisko 1300 zdjęć. Kierowcy nawet nie wiedzieli, że są fotografowani. Przeciętne przekroczenie dozwolonej prędkości wynosiło od 30 do 50 km/h - za to grozi od 6 do 10 karnych punktów oraz mandat od 200 do 500 zł.

>>>Fotoradar w śmietniku! Nowa pułapka policji

Reklama

Po ujawnieniu policyjnego fortelu przez "Dziennik Wschodni" o opinię zapytaliśmy naszego eksperta od radarów, którego zaprosiliśmy do redakcji DZIENNIKA.PL…

"Użycie fotoradaru niezgodnie z tzw. zatwierdzeniem typu wydawanym przez Główny Urząd Miar i instrukcją obsługi jest niedozwolone. Taki sposób umieszczenia urządzenia budzi kilka wątpliwości:

1) W jaki sposób urządzenie jest ustawiane pod odpowiednim kątem do krawędzi drogi (na górze fotoradaru umieszczony jest system składający się z muszki i szczerbinki, który zapewnia ustawienie kąta 22° osi pomiarowej urządzenia do krawędzi drogi - ze zdjęcia wynika, że przyrządy te są zasłonięte przez górną część „śmietnika”. Nieprawidłowe ustawienie kąta powoduje przekłamanie zmierzonej prędkości, więc niezachowanie urzędowego wymogu dokładności pomiaru urządzenia. Nie znając kąta pomiaru urządzenia nie można określić rzeczywistej prędkości mierzonego pojazdu.

2) Część pomiarowa fotoradar została zasłonięta przez obudowę "śmietnika". Nie są znane właściwości materiału, z którego wykonano tą obudowę. W szczególności nie wiadomo czy nie powoduje on odbić części wiązki. Jeśli tak by było, to mierzona może być prędkość zupełnie przypadkowego obiektu lub prędkość zmierzona może być złożeniem prędkości kilku obiektów. Na stronie 33 instrukcji eksploatacji fotoradar Fotorapid C znajduje się wyraźne twierdzenie: „W wiązce antenowej (ok. ± 8° od osi anteny) nie mogą się znajdować żadne przeszkody, które mogłyby spowodować zakłócanie sygnału radarowego. Mogą to być drzewa, wysokie krzewy, słupy lamp ulicznych, znaki drogowe, tablice informacyjne itp.”

Z punktu widzenia metrologicznego wyraźne jest więc, że tak obudowany fotoradar może być używany jedynie do celów statystycznych. W żadnym wypadku nie może być użyty do nakładania jakichkolwiek grzywien. Taki sposób postępowania Policji wskazuje na całkowity brak wiedzy w dziedzinie działania urządzeń i nosi znamiona łamania prawa w imię udowodnienia na siłę, iż kierowcy to prawo łamią. Kto jak kto ale Policja powinna zdawać sobie sprawę z tego, że łamanie prawa nie może być drogą do udowadniania łamania prawa.

Wynika z tego, że wszystko byłoby w porządku gdyby urządzenie było na statywie lub w opakowaniu maskującym dostarczonym przez producenta - wtedy może być także kształtu śmietnika ale po odpowiednim przebadaniu metrologicznym - fotoradar fotorapid C jest produktem firmy Zurad. Dlatego o maskujący śmietnik zapytaliśmy także producenta fotoradaru Fotorapid C firmę Zurad.

Oto odpowiedź: "Zurad nie produkuje opakowań maskujących do fotaradaru Fotorapid C pokazanych na zdjęciach w "Dzienniku Wschodnim". Jeśli chodzi dopuszczalność montowania fotoradaru fotorapid C i dokonywania pomiarów to producent urządzenia nie decyduje odnośnie dopuszczenia innego sposobu montowania fotoradaru (czy też zakładania siatki maskującej) niż opisany w instrukcji. W takich sprawach decyduje Główny Urząd Miar, który wydając zatwierdzenie typu określa możliwości stosowania urządzenia do celów przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 listopada 2007r. "w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych" (Dz. U. z 2007r nr 225 poz.1663).”

Idąc tym tropem z problemem zwróciliśmy się też do Głównego Urzędu Miar… Oto odpowiedź: "Urzędy miar legalizują przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym na zgodność ich parametrów metrologicznych z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych ( Dz. U. nr 225 poz. 1663).

- Przyrząd pomiarowy powinien być zainstalowany i stosowany zgodnie z instrukcją obsługi, a instrukcja obsługi powinna zawierać między innymi „szczegółowy opis instalacji i pozycjonowania przyrządu, w szczególności na poboczu drogi, w pojazdach samochodowych, na masztach lub innych konstrukcjach - dla wszystkich dopuszczonych rodzajów wersji i trybów pracy przyrządu” (§ 27ust.1 i § 27 ust. 2 pkt. 5 wyżej wymienionego rozporządzenia).

- Zakres sprawdzeń przyrządu podczas legalizacji określa § 31 wyżej wymienionego rozporządzenia

- Warunki właściwego stosowania przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym zostały określone w rozdziale 4 wyżej wymienionego rozporządzenia.

- Fotorapid może być wykonany w wersji przewoźnej kontenerowej w skład której wchodzą: fotoradar, lampa błyskowa, zespół zasilania akumulatorowego 12 V DC oraz kontener na kółkach (zatwierdzeniu typu decyzja nr ZT 151/2008, znak zatwierdzenia typu PLT 08149).”