Muszą być one jednak wykorzystywane w prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności.

– Do kosztów zalicza się wszelkie wydatki związane z przychodami lub zmierzające do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu – przypomina Piotr Kościańczuk, dyrektor w Kancelarii Skłodowscy.

Tak będzie, jeśli opony będą założone na koła samochodów wykorzystywanych przez firmę do celów prowadzonej działalności. Wartość zakupionych opon nie powiększa jednak wartości początkowej samochodów zaewidencjowanych jako środki trwałe w firmie.

Montaż opon nie powoduje, że auto zostaje ulepszone. Wynika to z tego, że środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na np. ich rekonstrukcję czy modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3,5 tys. zł. Ponadto opony są uznawane z reguły za wydatki o charakterze eksploatacyjnym.

Wydatki takie mają charakter pośredni, to znaczy, że trudno je przypisać do konkretnego przychodu osiąganego przez firmę. Oznacza to, że wydatki na opony przedsiębiorca rozlicza w kosztach na bieżąco, tj. w momencie zakupu. Podobnie będzie z montażem opon w warsztacie samochodowym czy wulkanizacyjnym.