Przedsiębiorca Marubeni Motors Poland Sp. z o.o., dystrybutor samochodów marki TATA, powiadomił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że modele indica i indigo, mogą powodować zagrożenia dla użytkowników.

Reklama
Inne

W niektórych sztukach tych samochodów może wystąpić zmniejszenie, poniżej wartości dopuszczalnej, dystansu między przewodem hamulcowym a elementami silnika. W konsekwencji może to doprowadzić do zakłócenia pracy jednego z obwodów hamulcowych.

>>>Zobacz listę samochodów do poprawki

Na rynku polskim kampanią naprawczą z tego powodu objęto 1701 pojazdów.

Inne

Jak się dowiadujemy importer zamierza listownie powiadomić wszystkich właścicieli pojazdów objętych akcją o konieczności skontaktowania się z autoryzowaną stacją obsługi - auta mają być poddane kontroli i ewentualnemu usunięciu usterek.