Stojący w tym miejscu samochód narażony jest na kolizję z przejeżdżającym obok pojazdem, a nieodpowiednie zachowanie i brak ostrożności mogą doprowadzić do poważnego wypadku. Jak wynika z danych policji w 2010 r. doszło do 1306 wypadków na poboczu, w których było 1693 rannych i 214 zabitych. Trenerzy Szkoły Jazdy Renault radzą, jak zachować się w przypadku konieczności zatrzymania się na poboczu.

Reklama

"Zatrzymywanie się na poboczu kierowcy powinni traktować jako ostateczność. Jeśli chcemy skorzystać z telefonu czy zerknąć na mapę, powinniśmy zatrzymać się na parkingu lub stacji benzynowej. Postój na poboczu ograniczmy do wyjątkowych sytuacji, czyli przede wszystkim awarii unieruchamiającej pojazd oraz zatrzymania przez policję" - mówi Zbigniew Weseli, dyrektor Szkoły Jazdy Renault.

Jeśli kierowca jest zmuszony do zatrzymania się na poboczu, koniecznie powinien zjechać jak najbliżej prawej krawędzi, równolegle do niej, aby nie stać w pasie ruchu.

"Na poboczu mogą znajdować się elementy, które mogą uszkodzić pojazd lub przebić oponę, dlatego przed zjazdem kierowcy powinni najpierw rozejrzeć się czy nie ma takiego zagrożenia" - radzą trenerzy Szkoły Jazdy Renault.

W przypadku opuszczania pojazdu, wszyscy pasażerowie powinni używać drzwi po prawej stronie. Kierowca decydując się na wysiadanie od strony lewej, musi upewnić się, czy jest to bezpieczne zarówno dla niego jak i dla innych uczestników ruchu drogowego.

Przebywanie w aucie na poboczu jest niebezpieczne.

"Jeśli samochód jest unieruchomiony i konieczne jest oczekiwanie na pomoc, trzeba zachować szczególną ostrożność pozostając na poboczu. Samochód tam stojący narażony jest na uderzenie przez przejeżdżające pojazdy, dlatego najbezpieczniej jest opuścić auto i oczekiwać na pomoc stojąc poza drogą lub na jej krawędzi" - radzą trenerzy Szkoły Jazdy Renault.

Jeśli podróżujemy ze zwierzętami, wyprowadzając je z pojazdu należy uniemożliwić im wtargnięcie na jezdnię. Jeśli nie jesteśmy w stanie tego zrobić, powinny pozostać w aucie.

Jak zasygnalizować postój na poboczu z powodu uszkodzenia pojazdu

Na autostradzie lub drodze ekspresowej:

• Sygnalizacja jest obowiązkowa w każdym przypadku - poprzez włączenie świateł awaryjnych oraz ustawienie ostrzegawczego trójkąta awaryjnego 100 m za pojazdem.

Na pozostałych drogach poza obszarem zabudowanym:
• Obowiązkowo tylko w przypadku, gdy pojazd nie jest widoczny z dostatecznej odległości
– poprzez umieszczenie ostrzegawczego trójkąta awaryjnego 30-50 m za pojazdem i włączenie świateł awaryjnych.

Na pozostałych drogach na obszarze zabudowanym:
• Obowiązkowo tylko w przypadku, gdy pojazd nie jest widoczny z dostatecznej odległości
– poprzez włączenie świateł awaryjnych.