Mają one polegać na kontrolach samochodów, które wydają się podejrzane. Zmiany mają wejść w życie w ciągu trzech tygodni. Zgodnie z układem z Schengen, Dania nie może ustanowić kontroli celnych na swoich granicach w klasycznym tego słowa znaczeniu. Może jednak rozmieścić na stałe służby celne na granicach w celu przeprowadzania wyrywkowych kontroli pojazdów.

Reklama

W czwartek 12 maja 2011 r. zwołano nadzwyczajne posiedzenie Komisji Europejskiej, która oświadczyła, że będzie analizować zapowiadane przez Danię zmiany i nie wyklucza zastosowania środków prawnych wobec tego kraju.