10 miesięcy temu Departament Transportu USA zlecił dwóm niezależnym instytucjom badanie elektronicznego mechanizmu przyspieszenia w samochodach Toyoty. Do pracy wzięły się NHTSA - Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz NASA - Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej

Reklama

NHTSA i NASA badały elektroniczne systemy sterowania przepustnicą w samochodach Toyota po medialnych doniesieniach o rzekomym samoczynnym przyspieszaniu pojazdów.

Wreszcie poznaliśmy obszerny raport z badań, w którym obie instytucje stwierdziły, że systemy elektryczne stosowane w Toyotach i Lexusach nie powodowały samoczynnego przyspieszenia pojazdu. Ray LaHood, sekretarz transportu USA potwierdził wyniki naukowców: "Nie istnieją przypadki niezamierzonego przyspieszania samochodów Toyota związane z elektroniką."

Sama Toyota, która w swych pojazdach stosuje elektroniczne sterowanie przepustnicą od 2002 roku, stwierdziła, że przeprowadzone przez nią wcześniejsze testy wykluczyły możliwość występowania zakłóceń elektronicznych, powodujących samoczynne przyspieszanie pojazdów.

InnePo ogłoszeniu przez NHTSA, NASA i Departamentu Transportu USA raportu uwalniającego Toyotę od zarzutów o samoczynne przyspieszanie samochodów, Steve St. Angelo - dyrektor Toyoty ds. jakości na Amerykę Północną powiedział:

"Toyota z zadowoleniem przyjmuje stwierdzenia NASA i NHTSA dotyczące naszego inteligentnego systemu sterowania przepustnicą ETCS-i (Electronic Throttle Control System with intelligence). Jesteśmy pełni uznania dla dogłębności raportu. Wierzymy, że tak rygorystyczna naukowa analiza, wykonana przez najwybitniejszych amerykańskich specjalistów wzmocni zaufanie dla bezpieczeństwa samochodów Toyota i Lexus. Mamy nadzieję, że ten ważny raport zakończy nieuzasadnione spekulacje na temat opracowanego przez Toyotę systemu ETCS-i, który został starannie zaprojektowany i przetestowany w sposób wykluczający możliwość wystąpienia w warunkach rzeczywistych przypadków samorzutnego przyspieszania pojazdu.

Będziemy wciąż rozwijać i instalować w samochodach Toyota i Lexus wiodące w branży rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo, w tym przełomowe, wyrafinowane systemy elektroniczne. Będziemy również kontynuować ścisłą współpracę z NHTSA i uznanymi ekspertami zewnętrznymi - zobowiązuje nas do tego najwyższe zaufanie, jakie klienci pokładają w bezpieczeństwie i niezawodności naszych pojazdów. Wszyscy pracownicy Toyoty - liczący 30 tysięcy zespół w Stanach Zjednoczonych i wiele tysięcy Amerykanów pracujących w dealerów i dostawców w całym kraju – koncentruje się na opiniach klientów i nieustannym usprawnianiu naszych produktów i zapewnianiu najwyższej jakości obsługi."