Trzy nowe kryte mobilne strzelnice ćwiczebne trafią do Katowic, Wrocławia i Szczecina. Obiekty są nowoczesne i umożliwiają przeprowadzanie wielu rodzajów treningów strzeleckich, w tym strzelania sytuacyjnego.

Reklama

Mobilna strzelnica kontenerowa umożliwia zorganizowanie strzelnicy w prawie dowolnym miejscu na dowolny okres. To wszystko dzięki łatwemu transportowi naczepami wszystkimi drogami publicznymi. Policjanci mogą skorzystać ze strzelnicy od razu po jej zmontowaniu bez konieczności uzyskania oddzielnych odbiorów i zatwierdzeń, także tych związanych z prawem budowlanym i zagospodarowaniem przestrzennym.

Kompletna strzelnica kontenerowa wraz z niezbędnym zapleczem technicznym może składać się z dwóch kontenerów o długości 12 metrów, szerokości prawie 2,5 metra i wysokości prawie 3 metry, w których można ćwiczyć strzelanie na dystansie od 15 m do 50 m (przy opcji złożeniu pięciu kontenerów). Strzelnica przeznaczona jest do treningów strzeleckich indywidualnych lub w parach.