Jaki jest najgorszy grzech kierowcy? Prowadzenie samochodu po wypiciu alkoholu lub zażyciu narkotyków… Właśnie z amatorami jazdy na podwójnym gazie drogówka z Podkarpacia będzie walczyć za pomocą alcoscanów.

Reklama

Alcoscan to wskaźnik, którego użycie znacznie skraca czas kontroli drogowych i sprawia, że policjanci są w stanie sprawdzić znacznie więcej kierujących.

Inne

Nowa zabawka mundurowych wykrywa alkohol bez potrzeby dmuchania przez określony czas w sondę urządzenia. Alcoscany reagują na zapach, wystarczy zbliżyć je do twarzy badanego, by uzyskać wstępną diagnozę. Wstępną bowiem w przypadku testu z wynikiem pozytywnym (kierujący może być pod wpływem alkoholu) policjanci muszą poddać go badaniu alkomatem bądź alkotestem. Te mierniki określają stężenie alkoholu w organizmie.

http://www.youtube.com/watch?v=-JaS0uYSupg

Policjanci przyznają, że alcoscany są niezastąpione podczas zmasowanych akcji kontrolnych takich jak np. "trzeźwe poranki". Podkarpaccy mundurowi w czasie akcji "Alkohol i narkotyki" tylko w ciągu jednego dnia skontrolowali 3084 kierowców. Jak się okazało spośród wszystkich skontrolowanych osób 39 kierowców wcześniej piło alkohol - 14 kierujących było w stanie po użyciu alkoholu, 25 w stanie nietrzeźwości.

Oto co grozi za jazdę po alkoholu...Mundurowi przypominają, że artykuł 178a kodeksu karnego mówi: "Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2."

Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy:
1. zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub
2. zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Artykuł 87 kodeksu wykroczeń: par. 1.: Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych. Par. 2.: Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż określony w par. 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo grzywny. Par. 3.: W razie popełnienia wykroczenia określonego w par. 1 lub 2 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:
1. stężenia we krwi od 0,2 promila do 0,5 promila alkoholu albo
2. obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Inne
Reklama