Podatnik w listopadzie 2010 r. zawarł umowę lesingu tzw. samochodu z kratką, który zamierza wykorzystywać w prowadzonej działalności gospodarczej.

– Czy ograniczenia w odliczaniu VAT będą miały zastosowanie do samochodu wyleasingowanego przed 1 stycznia 2011 r. – pyta pani Danuta z Wałbrzycha.

Nie. Obowiązujące w latach 2011 – 2012 ograniczenie prawa do odliczenia VAT nie będzie miało zastosowania do samochodów będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, zawartej do końca 2010 r. Trzeba jednak podkreślić, że uprawnienie to będzie obwarowane określonymi warunkami. Ograniczenia w odliczaniu VAT nie będą miały zastosowania do faktur za leasing lub najem, gdy umowa zostanie zarejestrowana w urzędzie skarbowym do 31 stycznia i dodatkowo do końca roku 2010 podatnikowi będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia VAT przynajmniej od jednej raty czynszu lub opłaty wstępnej.

W innych wypadkach wprowadzane ograniczenia w odliczaniu VAT obejmą również podatników użytkujących samochody z kratką na podstawie umowy najmu, dzierżawy czy leasingu. Od 2011 r. będą oni uprawnieni do odliczenia jedynie 60 proc. kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych umownych płatności udokumentowanych fakturą. Jednocześnie suma podatku odliczonego w całym okresie użytkowania danego samochodu nie będzie mogła przekroczyć 6 tys. zł.

magdalena.majkowska@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym. Czeka na podpis prezydenta.