Jak poinformowała rzeczniczka, w 2011 r. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ma być zrealizowanych 680 inwestycji, obejmujących blisko 2,1 tys. km dróg lokalnych - w tym około 868 km gminnych i ponad 1,2 tys. km powiatowych.

Reklama

W tym roku dodatkowo premiowane były projekty zgłoszone przez samorządy poszkodowane przez powodzie. Wśród projektów na przyszły rok jest 217 takich "powodziowych" wniosków - 157 z nich dotyczy dróg gminnych, a 60 powiatowych.

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 został ogłoszony przez ówczesnego ministra spraw wewnętrznych i administracji Grzegorza Schetynę w październiku 2008 r. Na jego realizację budżet państwa co roku przeznacza do 1 mld zł dotacji celowej - środki te mają pokrywać połowę kosztów inwestycji. Pozostałe 50 proc. kosztów pokrywają samorządy uczestniczące w programie.

Jak informuje MSWiA, podczas dwóch dotychczasowych edycji programu w ramach ponad 2,2 tys. inwestycji (1438 gminnych i 774 powiatowych) wyremontowano lub przebudowano prawie 5,7 tys. km dróg lokalnych, w tym ponad 2,4 tys. km tras gminnych i przeszło 3,2 tys. km powiatowych. Z programu skorzystało do tej pory prawie 1,5 tys. jednostek samorządu terytorialnego - 1116 gmin i 342 powiaty.

Według szacunków resortu, ogółem w ramach całego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 może zostać zmodernizowanych lub wybudowanych około 8 tys. km dróg gminnych i powiatowych, czyli o 2 tys. km więcej niż pierwotnie zakładano. Uzyskanie takiego wyniku będzie możliwe, jeśli w przyszłym roku samorządom uda się zrealizować inwestycje drogowe na poziomie z lat 2009-2010 - poinformowała rzeczniczka.

Reklama