Zgodnie z nowymi przepisami (od 4 grudnia 2010 r.) kierowcy pojazdów poruszających się w okresie zimowym na drogach w Niemczech zobowiązani są do stosowania opon zimowych lub całorocznych. Warunki zimowe zdefiniowano jako: gołoledź, śnieg, błoto pośniegowe. Przepis ten dotyczy również obywateli polskich poruszających się pojazdami z polskimi numerami rejestracyjnymi.

Naruszenie obowiązku posiadania opon zimowych podlega karze pieniężnej w wysokości 40 euro, natomiast utrudnianie ruchu drogowego spowodowane brakiem zimowego ogumienia karane będzie mandatem w wysokości 80 euro.

Dotychczasowe przepisy nakazywały dostosowanie ogumienia pojazdów do panujących warunków atmosferycznych, nie precyzując sytuacji pogodowej i nie określając obowiązującego ogumienia.