Podatnik prowadzi firmę. Dwa samochody wykorzystywane w działalności wróciły właśnie z naprawy.

Reklama

– Czy można odliczyć VAT z faktury za naprawę samochodu – pyta pan Michał z Leszna.

Możliwość odliczania VAT od zakupów związanych z nabyciem samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej była przedmiotem wielu rozważań organów skarbowych oraz sądów administracyjnych na tle niezgodności polskich regulacji z prawem Wspólnoty. Zbigniew Liptak, starszy menedżer w Ernst & Young, przypomina, że sprawa ta znalazła swój finał przed Trybunałem Sprawiedliwości UE (orzeczenie C-414/07, Magoora sp. z o.o.). Fiskus jednak nie chce się zgodzić, aby podatnicy odliczali VAT od samochodów osobowych.

– Dlatego obecnie prowadzony jest proces legislacyjny mający na celu ponowne ograniczenie prawa do odliczenia VAT, tym razem jednak już w sposób zgodny z prawem wspólnotowym – ostrzega Zbigniew Liptak.

Stefan Majerowski, ekspert w Ernst & Young, przypomina, że brak możliwości odliczenia pełnej kwoty VAT nie dotyczy wszystkich zakupów związanych z eksploatacją samochodów osobowych. Zasadniczo, podatnik ma pełne prawo do odliczenia VAT z faktur dokumentujących naprawę aut wykorzystywanych w działalności gospodarczej. I to niezależnie od tego, czy samochód stanowi własność firmy, czy jest przedmiotem leasingu.

– VAT związany z nabyciem części zamiennych związanych z realizacją usługi naprawy czy konserwacji auta także podlega odliczeniu na zasadach ogólnych – wyjaśnia Stefan Majerowski.

Reklama

Jedynym ograniczeniem – jak dodaje ekspert – możliwości odliczenia VAT w ramach nabycia części zamiennych jest VAT od nabywanych lub importowanych części składowych zużytych do wytworzenia, a nie konserwacji, samochodów osobowych. W pozostałych przypadkach VAT z faktury za części zamienne podlega odliczeniu.

Warunkiem odliczenia – jak podkreślają eksperci Ernst & Young – VAT naliczonego od faktur dokumentujących naprawę samochodu osobowego jest poniesienie takich wydatków w ramach wykonywania czynności opodatkowanych.

Ważne!

Od 2011 roku zaczną obowiązywać ograniczenia w odliczaniu VAT od zakupu samochodów z kratką i zakaz odliczania podatku od paliwa do tych aut.