Zobowiązanymi do rozliczenia VAT są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne niebędące podatnikami VAT, jeżeli dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu, w przypadku gdy okoliczności nie wskazują na zamiar wykonywania tej czynności w sposób częstotliwy.

Reklama

Oznacza to, że osoba taka musi rozliczyć VAT od transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu np. nowego auta.

Trzeba jednak pamiętać, że u takich osób kwotą podatku naliczonego od 1 stycznia 2011 r. będzie kwota stanowiąca równowartość 23 proc. kwoty należnej z tytułu dostawy nowego środka transportu, nie wyższa jednak niż kwota podatku zawartego w fakturze stwierdzającej nabycie tego środka lub dokumencie celnym albo podatku zapłaconego przez podatnika od wewnątrzwspólnotowego nabycia tego środka. Podatnik może otrzymać zwrot podatku do wysokości wspomnianej kwoty.

Do końca 2010 r. kwotę podatku naliczonego stanowi równowartość 22 proc. kwoty należnej z tytułu tych dostaw.