"Różnice w cenie benzyny i LPG sprawiają, że ilość kierowców przerzucających się na napęd gazowy systematycznie rośnie. Według szacunków Polskiej Organizacji Gazu Płynnego, po polskich drogach jeździ ponad 2,1 mln samochodów zasilanych LPG. Legalne poruszanie się nimi uwarunkowane jest jednak szeregiem zaświadczeń i atestów potwierdzających sprawność instalacji." - mówi dziennikowi.pl Marcin Świć, dyrektor serwisów motoryzacyjnych Grupy Allegro.

Reklama

Serwis otoMoto.pl podpowiada, jakich dokumentów wymagać od sprzedającego, kupując samochód na gaz…

1. Dowód rejestracyjny
Pierwszą sprawą, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, jest obecność odpowiedniego wpisu w dowodzie rejestracyjnym. Zatem zanim zdecydujemy się na zakup samochodu z instalacją LPG, powinniśmy sprawdzić czy w dokumencie widnieje adnotacja "Przystosowany do zasilania gazem" bądź "GAZ-LPG" dla instalacji na propan-butan, "GAZ-CNG" dla instalacji sprężonego gazu ziemnego i "GAZ-LNG" w przypadku skroplonego gazu ziemnego. Bez takiego wpisu nie wolno nam poruszać się pojazdem po polskich drogach. Jeżeli nie zastosujemy się do tego wymogu, w czasie rutynowej kontroli możemy utracić dowód rejestracyjny i zostać ukarani mandatem.

Inne

Uwaga! Auto na gaz, czyli jak nie zostać jeleniem - czytaj dalej>>>2. Certyfikat zbiornika
Kolejnym ważnym elementem są aktualne badania techniczne samego zbiornika. Potwierdzeniem jest certyfikat wydawany przez producenta na okres 10 lat od daty produkcji i potwierdzony przez Transportowy Dozór Techniczny (TDT). Dokument jest wymagany przy badaniu diagnostycznym auta na Stacji Kontroli Pojazdów. Kupując samochód, dla pewności warto sprawdzić czy numer i data produkcji zbiornika widniejące na certyfikacie zgadzają się z danymi na tabliczce znamionowej urządzenia.

Jeżeli sprzedający nie dysponuje dokumentem, albo okres eksploatacyjny zbiornika gazu kończy się, konieczne jest zlecenie jego kontroli przez TDT. Wykaz przedsiębiorstw, w których uprawnieni inspektorzy przeprowadzają takie badania, znaleźć można na stronie www.tdt.pl. Proces ten bywa czasochłonny ze względu na konieczność przeprowadzenia serii szczegółowych badań. Wykonanie rewizji wewnętrznej zbiornika wydłuża możliwość jego użytkowania na kolejne 10 lat, ale pamiętajmy, że eksploatacja danego urządzenia nie może być dłuższa niż 20 lat od daty produkcji. Jednak to nie wszystko...

Inne

Uwaga! Auto na gaz, czyli jak nie zostać jeleniem - czytaj dalej>>>W przypadku, gdy kupowany przez nas samochód sprowadzony został z zagranicy, musimy zwrócić się do TDT z podaniem o wydanie decyzji administracyjnej w kwestii dopuszczenia zbiornika użytego w instalacji gazowej do eksploatacji w kraju.

Jeżeli w wyniku badania okaże się, że zbiornik nie spełnia wymogów technicznych, konieczna będzie wymiana go na nowy. Wykaz wszystkich firm posiadających stosowne pozwolenia na montaż instalacji gazowych znajduje się na stronie internetowej Instytutu Transportu Samochodowego (www.its.home.pl).

3. Wyciąg ze świadectwa homologacji
Ostatnim dokumentem, jaki powinniśmy otrzymać od sprzedającego auto wyposażone w instalację LPG, jest wyciąg ze świadectwa homologacji, wydawany przez firmę montującą. Musimy zwrócić uwagę, czy ów dokument został wydany do naszego auta oraz czy numer homologacji odpowiada temu na tabliczce znamionowej zbiornika.

Warto również zażądać przedłożenia faktury za montaż instalacji gazowej. Bardzo dokładnie obejrzyjmy książeczkę gwarancyjną zbiornika oraz ewidencję przeglądów instalacji gazowej - zdarzają się bowiem przypadki fałszerstw tego typu dokumentów.

Reklama

Jakie informacje znajdziemy na tabliczce znamionowej zbiornika LPG:
- data ważności badania technicznego
- znak Transportowego Dozoru Technicznego
- homologacja
- nazwa producenta
- wymiary zbiornika i pojemność
Inne