Nominalna wartość pomocy udzielonej od 1 stycznia 2001 roku do 30 czerwca 2010 roku czterem spółkom wyniosła ponad 852 mln zł. Raport w tej sprawie UOKiK przekazał Komisji Europejskiej

Reklama

W Polsce funkcjonuje 14 specjalnych stref ekonomicznych (SSE). Są to obszary, w których działalność gospodarcza prowadzona jest na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorcy korzystają z pomocy publicznej udzielanej w formie ulg podatkowych - zwolnienia z podatku dochodowego, a duże spółki (zatrudniające ponad 250 osób), które uzyskały zezwolenie na działalność w SSE przed 1 stycznia 2001 roku, z ulg w podatku od nieruchomości. Takie rozwiązanie ma na celu przyciąganie inwestycji do określonych regionów, tworzenie nowych miejsc pracy, a przez to wpływanie na rozwój regionalny kraju.

W wyniku negocjacji poprzedzających naszą akcesję do Unii Europejskiej, Polska została zobowiązana między innymi do przekazywania Komisji Europejskiej półrocznych sprawozdań z pomocy udzielonej spółkom z branży motoryzacyjnej, działającym na terenie stref. Są to przedsiębiorstwa, które uzyskały zezwolenie na działalność przed 1 stycznia 2001 roku: Fiat-GM Powertrain, General Motors Manufacturing Poland, Isuzu Motors Polska oraz Volkswagen Motor Polska. Łącznie zatrudniają one ponad 5,3 tys. osób.

Zgodnie z nałożonymi na nas regulacjami, całkowita wielkość pomocy dla każdej z tych spółek, w związku z realizacją inwestycji w sektorze motoryzacyjnym, nie może przekroczyć 30 proc. kosztów inwestycyjnych poniesionych przez nie do 31 grudnia 2006 roku, np. na zakup linii produkcyjnej, maszyn czy budowę hal.

Jak wynika z najnowszego, dwunastego już raportu urzędu przekazanego do KE, spółki nie przekroczyły dopuszczalnej wartości pomocy, dlatego nadal mogą korzystać ze wsparcia. Przedsiębiorcy korzystali m.in. ze zwolnień z podatku, czy umorzenia podatku od nieruchomości.

Najbliżej dopuszczalnego progu jest spółka Isuzu Motors - wartość otrzymanego do tej pory wsparcia wynosi 23,8 proc. jej kosztów inwestycyjnych. Na drugim miejscu znajduje się Volkswagen Motor Polska – uzyskał wsparcie w wysokości 14,6 proc. środków przeznaczonych przez spółkę na inwestycje. Trzeci - Fiat-GM Powertrain - do 30 czerwca 2010 roku otrzymał pomoc w wysokości 14,2 proc. zainwestowanych kwot. Najmniejsze wsparcie - na poziomie 1,4 proc. wydatków na inwestycje - otrzymała spółka General Motors.