Komisja Europejska wezwała wczoraj Polskę do usunięcia wszelkich przeszkód uniemożliwiających rejestrację tego typu pojazdów. Według urzędników homologacja (świadectwo zgodności dla każdego wyprodukowanego pojazdu) obowiązująca w Unii gwarantuje, że produkt zatwierdzony w jednym państwie członkowskim może być legalnie sprzedawany w całej Wspólnocie.

Reklama

Jeżeli Polska w ciągu dwóch miesięcy nie poinformuje komisji o działaniach, które dostosują polskie prawo do unijnego, ta może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.