Policjant świebodzińskiej drogówki patrolował, wspólnie z inspektorem Inspekcji Transportu Drogowego, drogę E-30. 

Na odcinku drogi Myszęcin-Brójce funkcjonariusze zarejestrowali wideorejestratorem Inspekcji Transportu Drogowego jak kierujący ciężarową Scanią popełnia wykroczenia. 

Obywatel Litwy w krótkim czasie zignorował kilka zakazów m.in. podwójną linię ciągłą, zakaz wyprzedzania, przejechał również powierzchnię wyłączoną z ruchu oraz przekroczył dozwoloną prędkość. 

Kierowca ciężarówki po zatrzymaniu podczas kontroli przyznał się do popełnia wykroczeń w związku z czym nałożony został na niego mandat w wysokości 1000 zł.