Inne / Igor Morye
Reklama

Sprawne auto to podstawa, ale to nie wszystko! Pamiętaj, że poruszając się po drogach samochodem bez ważnego badania technicznego ryzykujesz zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego i odmową wypłaty odszkodowania z twojego OC lub AC.

"Każdy właściciel samochodu jest zobowiązany nie tylko do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC, lecz także do przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych pojazdu i to bez względu na to, czy ma wykupioną polisę AC czy też nie. Są to badania, które mają nam zagwarantować sprawność naszego auta, szczególnie pod kątem bezpieczeństwa osób nim jadących, innych uczestników ruchu, jak również ochrony środowiska naturalnego." - przypominają eksperci z internetowej porównywarki ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.pl.

Jak często powinniśmy "badać" nasze auto?
Jeśli kupiliśmy auto prosto z salonu to jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia pierwszego badania technicznego dopiero po trzech latach od dnia zakupu. Kolejny przegląd musimy wykonać po upływie dwóch lat, a kiedy nasz samochód jest już pięciolatkiem, badania techniczne powinny być wykonywane po upływie każdego roku. Każdy przegląd zostaje potwierdzony pieczątką w dowodzie rejestracyjnym wraz z podaniem terminu kolejnego badania lub ważności obecnego. Tę datę powinniśmy sobie za każdym razem dobrze zapamiętać.

Jakie kary czekają nas za brak aktualnych badań technicznych?
Warto wiedzieć, że przy zwykłej kontroli drogowej brak badań technicznych może być dla kierowcy bardzo kłopotliwy. Dlatego należy o nich bezwzględnie pamiętać, bo jeśli podczas niej nie będziemy w stanie przedstawić policji dowodu rejestracyjnego z potwierdzeniem aktualnego przeglądu technicznego samochodu, musimy liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Jakimi? Czytaj dalej... >>>Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego przez policję

W przypadku kontroli drogowej kierowcy grozi zatrzymanie dowodu rejestracyjnego i skierowanie jego auta na badania techniczne. Jeśli niewiele spóźniliśmy się z kolejnym przeglądem to teoretycznie możemy liczyć na pobłażliwość i upomnienie ze strony policjanta. Jednak najczęściej w takiej sytuacji dowód rejestracyjny pojazdu zostanie zatrzymany, a my dostaniemy kwitek ze skierowaniem na obowiązkowe badanie techniczne.

"Musimy przy tym pamiętać, że kwitek, który otrzymamy nie zastępuje dowodu rejestracyjnego i wydawany jest na siedem dni tylko po to, aby móc dojechać do najbliższej stacji kontroli" - wyjaśnia Wojciech Rabiej z internetowej porównywarki ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.pl. "Ponadto po tak nieprzyjemnej kontroli drogowej koniczna będzie wizyta w jednej z okręgowych stacji kontroli pojazdów, a nie w którejkolwiek przeprowadzającej takie badania" - dodaje Rabiej.

Jeśli przejdziemy pozytywnie badania w stacji okręgowej, otrzymamy zaświadczenie ważne 30 dni, z którym możemy jeździć do czasu odzyskania dowodu rejestracyjnego. Ten otrzymamy w urzędzie właściwym ze względu na miejsce rejestracji po okazaniu dokumentu ze stacji okręgowej potwierdzającego sprawność naszego auta.

Kiedy nie dostaniesz odszkodowania? Czytaj dalej... >>>Brak odszkodowania z ubezpieczenia OC

Jeśli to Ty spowodowałeś kolizję pojazdem bez ważnych nadań technicznych

Teoretycznie ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie z twojego OC, ale jeśli udowodni, że zły stan techniczny twojego samochodu mógł być przyczyną wypadku, w konsekwencji może poprosić cię o zwrot poniesionych kosztów.

Reklama

Jeśli nie masz ważnych badań technicznych jako poszkodowany

Inny kierowca wyjechał z drogi podporządkowanej, nie ustąpił ci pierwszeństwa i doszło do kolizji? Choć to nie ty byłeś jej sprawcą, ale twój samochód nie miał ważnych badań technicznych, to w takiej sytuacji ubezpieczyciel może uznać twoje przyczynienie się do szkody i nie wypłaci ci odszkodowania. Wynika to faktu, że samochód, bez aktualnego przeglądu jest uznawany za niesprawny, czyli taki który stanowi zagrożenie nie tylko dla jego kierowcy ale także innych uczestników ruchu drogowego.

Kiedy nie dostaniesz odszkodowania? Czytaj dalej... >>>Brak odszkodowania z ubezpieczenia AC

Twój samochód w wyniku kolizji uległ zniszczeniu, a ty jesteś przekonany, że za jego naprawę zapłaci ubezpieczyciel, bo posiadasz wykupioną polisę AC? Uważaj, bo możesz się mocno rozczarować. Jeśli auto w chwili zdarzenia nie miało ważnych badań technicznych, firma ubezpieczeniowa może odmówić wypłaty odszkodowania, a ty musisz być przygotowany na pokrycie kosztów spowodowanej przez ciebie stłuczki z własnej kieszeni.

"W przypadku, gdy kierowca posiada jedynie ubezpieczenie OC, brak aktualnego badania technicznego powinien być podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania tylko wtedy, gdy stan techniczny pojazdu ma związek z powstaniem szkody lub przyczynił się do zwiększenia jej rozmiarów. Taki wymóg dyscyplinuje kierowców do dbania o dobry stan techniczny ich pojazdu. Jeżeli mówimy o AC, to w większości przypadków ubezpieczyciele wprowadzili zapisy w OWU wyłączające ich z odpowiedzialności za szkody spowodowane samochodami bez ważnych badań technicznych. Tym samym uznają oni, że samochód bez ważnego obowiązkowego przeglądu jest niesprawny i może powodować zagrożenie na drodze." - mówi Wojciech Rabiej, szef porównywarki ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.pl.