Jest zdecydowanie lepiej, ale nie idealnie. W 2006 roku prawie 2,4 proc. zbadanego paliwa nie spełniało wymogów jakościowych, rok wcześniej było to ponad 6 proc. Tak wynika z opublikowanego właśnie raportu Inspekcji Handlowej.

Poprawiła się jakość sprzedawanego na stacjach oleju napędowego - kryteriów nie spełniało zaledwie 1,3 proc. próbek (w 2005 roku prawie 8 proc.). Polepszyła się także jakość benzyny - normom nie odpowiadało 2,8 proc. pobranych próbek (w 2005 roku - 5 proc.).

Najwięcej odstępstw od jakości sprzedawanych paliw Inspekcja Handlowa wykryła w województwie pomorskim (9,31 proc. "złych fiolek"). Wśród pobranych próbek stwierdzono najwyższe poziomy siarki - na stacji paliw w Rakowcu dopuszczalną normę przekroczono o ponad 130 razy!

W niechlubnym zestawieniu widnieją jeszcze województwa: łódzkie (8,83 proc.), śląskie (7,73 proc.), wielkopolskie (4,96 proc.) i zachodniopomorskie (4,91 proc.).

Natomiast najczystsze stacje są w województwach: małopolskim (1,66 proc.), świętokrzyskim (2,11 proc.), opolskim (2,44 proc.), mazowieckim (2,67 proc.) i dolnośląskim (2,96 proc.).

Kliknij i zobacz:
- listę stacji paliwowych skontrolowanych od 13 stycznia do 31 grudnia 2006 roku

- listę stacji paliwowych skontrolowanych od 5 stycznia do 31 stycznia 2007 roku

Objaśnienia symboliki literowej w podlinkowanych tabelach:

D - próbka spełnia wymagania rozporządzenia MGiP (2xD - dwie próbki badane na stacji i obie dobre),
G - gęstość w temp. 15 stopni Celsjusza
MON - motorowa liczba oktanowa MON
RON - badawcza liczba oktanowa RON
S - zawartość siarki
Sf-100 - skład frakcyjny do temp. 100 stopni Celsjusza odparowuje
Sf-150 - skład frakcyjny do temp. 150 stopni Celsjusza odparowuje
Sf-250 - skład frakcyjnydo temp. 250 stopni Celsjusza odparowuje
Sf-350 - skład frakcyjnydo temp. 350 stopni Celsjusza odparowuje
Sf-70 - skład frakcyjny do temp. 70 stopni Celsjusza odparowuje
Sf-95% - skład frakcyjny 95 procent (V/V) destyluje do temperatury
Sf-FBP - temperatura końca destylacji
Sf-R - pozostałość po destylacji
TZ - temperatura zapłonu
VP - prężność par, DVPE
O - zawartość tlenu
ZZ - zawartość zanieczyszczeń
Woda - zawartość wody
Met - zawartość metanolu