Nietypowe a jednak prawdziwe. Oko kamery pokładowej rozpozna znaki i przekaże informację do komputera auta.

Wiadomość o rodzaju ograniczenia jest wyświetlana na szybie tuż przed oczami kierowcy. I jeśli ten nie zareaguje np. na ograniczenie prędkości do 50 km/h, układ przejmie kontrolę nad autem i zwolni do przepisowej prędkości.

Firma Siemens VDO chce sprzedawać urządzenie od 2008 roku. Do tego czasu musimy wytężyć wzrok i jeździć uważnie, bo policja nie śpi.Reklama