Inne / Michal Kolyga
Reklama

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował nowe wyniki z kontroli ponad 360 stacji paliwowych jaką Inspekcja Handlowa przeprowadziła od 15 stycznia do 15 maja 2010 r. Oto efekty...

Inne

W niektórych próbkach benzyny odkryto niewłaściwą prężność par. Niedotrzymanie wymagań odnośnie lotności benzyn, tj. składu frakcyjnego i prężności par, prowadzi do problemów z uruchomieniem silnika, niebezpieczeństwa zaburzenia pracy , a nawet nagłego unieruchomienia silnika.

Jeśli chodzi olej napędowy, to w tym paliwie wymagań nie spełniała temperatura zapłonu - zbyt wysoka powoduje spadek wydajności pracy silnika i wzrost emisji substancji chemicznych do środowiska. Zbyt niska stwarza niebezpieczeństwo wybuchu.

>>>Patrz co tankujesz, czyli najgłupsza pomyłkaW obu rodzajach paliwa stwierdzono zbyt wysoką zawartość siarki. To pierwiastek, który ma duży wpływ na wielkość i rodzaj emisji spalin z wydechu auta oraz własności korozyjne paliwa. Siarka niszczy katalizator obniżając jego wydajność i sprawność.

>>>Benzyna czy diesel? Koniec mitów!Zobacz, gdzie wykryto LPG złej jakości - czytaj dalej>>>Skontrolowano też jakość gazu LPG - inspektorzy odwiedzili przeszło 120 stacji. Zastrzeżenia pojawiły się w województwie pomorskim - tak kontrolerzy opisali efekt wizyty na jednej ze stacji w Gdańsku - "Zapach rozróżnialny i nieprzyjemny oraz wyczuwalny w powietrzu przy stężeniu wynoszącym 20 proc. dolnej granicy wybuchowości."

>>>Auto na gaz LPG, czyli oszustwo

Zobacz, co wykryto w paliwie złej jakości - czytaj dalej>>>Zobacz, co wykryto w paliwie złej jakości - czytaj dalej>>>

Objaśnienia symboliki literowej w załączonych tabelach:

D - próbka spełnia wymagania rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki

B - przekroczona zawartość benzenu

S - przekroczona zawartość siarki

Tz - temperatura zapłonu

MON - Motorowa liczba oktanowa MON

RON - Badawcza liczba oktanowa RON

Reklama

IL - indeks lotności

G - Gęstość w temp. 15ºC

Sf 100 - Skład frakcyjny do temp. 100ºC odparowuje

Sf 150 - Skład frakcyjny do temp. 150ºC odparowuje

Sf-250 - Skład frakcyjny do temp. 250ºC odparowuje

Sf-350 - Skład frakcyjny do temp. 350ºC odparowuje

Sf-70 - Skład frakcyjny do temp. 70ºC odparowuje

Sf-95% - Skład frakcyjny 95% (V/V) destyluje do temperatury

Sf-FBP - Temperatura końca destylacji

Sf-R - Pozostałość po destylacji

VP - Prężność par, DVPE

E - przekroczona zawartość eterów,

O - przekroczona zawartość tlenu,

Me - przekroczona zawartość metanolu.Zobacz, co wykryto w gazie LPG złej jakości - czytaj dalej>>>

Do tabeli z LPG:

D - próbka spełnia wymagania rozporządzenia MG

MON - motorowa liczba oktanowa MON,

DIEN - całkowita zawartość dienów (włączając 1,3-butadien),

SWR - siarkowodór,

S - całkowita zawartość siarki (po wprowadzeniu substancji zapachowej),

CU - badanie działania korodującego na miedzi (1 godzina w temperaturze 40ºC),

ODP - R- pozostałość po odparowaniu,

WVP - względna prężność par w temperaturze 40ºC,

TWVP- temperatura, w której względna prężność par jest mniejsza niż 150 kPa,

Woda - zawartość wody,

Lista skontrolowanych stacji paliw
pobierz plik

Z - zapach.

W tabelach, obok wyżej wymienionych symboli, podane są wyniki analiz parametrów wraz ze wskazaniem ich dopuszczalnych wartości.