Inne
Reklama

Program, prowadzony przez Renault w 19 państwach, w tym od 10 lat w Polsce, jest największą inicjatywą na świecie realizowaną przez koncern motoryzacyjny. Akcja odbywa się zgodnie z cyklem roku szkolnego, a jej celem jest poprawa bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym. Aby zrealizować wyznaczony cel, Renault działa w wielu obszarach, kierując swoje działania zarówno do nauczycieli i rodziców jak i bezpośrednio do dzieci.

Co roku Renault wysyła do szkół w Polsce bezpłatne pakiety edukacyjne "Droga i Ja", które służą nauczycielom do prowadzenia zajęć z wychowania komunikacyjnego. Pakiety zawierają podręcznik dla nauczyciela, 30 zeszytów z ćwiczeniami dla uczniów oraz plansze i filmy edukacyjne. Do tej pory rozdystrybuowano ponad 13 000 pakietów "Droga i Ja", obejmując programem nauczania ponad 680 000 dzieci w całej Polsce.Kolejną propozycją skierowaną do szkół jest ogólnopolski konkurs plastyczny dla klas ze szkół podstawowych. Ideą konkursu jest edukowanie poprzez zabawę. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela przygotowują plakat plastyczny ilustrujący hasło przewodnie związane z bezpieczeństwem. W ciągu dziesięciu edycji zebrano prawie 14 000 prac plastycznych. Co roku zwieńczeniem konkursu jest Finał krajowy, w którym berze udział siedem finałowych klas. Każda z nich walczy o nagrodę główną - wyjazd do Eurodisneylandu pod Paryżem i udział w kampanii reklamowej.

Duże zainteresowanie zarówno konkursem jak i materiałami edukacyjnymi skłoniło Renault do stworzenia narzędzia dostępnego dla szerszej liczby odbiorców. Dlatego w 2006 roku uruchomiono interaktywną platformę edukacyjną zawierającą multimedialny kurs zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Z kursu mogą korzystać nie tylko nauczyciele, dla których jest on pomocny w prowadzeniu lekcji, ale także rodzice (dla nich został przygotowany specjalny moduł) oraz dzieci (kurs zawiera lektora, dzięki któremu dzieci mogą łatwiej wykonać przygotowane dla nich zadania).

Wszystkie materiały dydaktyczne są bezpłatne. Zarówno pakiety "Droga i Ja" jak i platforma multimedialna zostały wpisane na listę środków dydaktycznych rekomendowanych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji. Partnerami instytucjonalnymi programu są: Policja, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Edukacji i Instytut Transportu Samochodowego.