W poniedziałek, 8 lipca biuro Rzecznika Praw Obywatelskich poinformowało o wystąpieniu do Ministerstwa Infrastruktury ws. problemu nierównego traktowania właścicieli samochodów zasilanych paliwem gazowym.

Nierówne traktowanie właścicieli samochodów LPG

Na problem dotyczący nierównego traktowania właścicieli samochodów zasilanych paliwem gazowym w zakresie obowiązku przeprowadzenia badań technicznych nowych pojazdów zwrócił uwagę Rzecznikowi Praw Obywatelskich obywatel. Jak podaje RPO w komunikacie, wskazał on, że "art. 81 ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym stanowi, iż nowo rejestrowane auta nie podlegają obowiązkowi corocznych badań technicznych, gdyż ich badanie musi być przeprowadzone przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji. Zasada ta nie dotyczy jednak m.in. pojazdów zasilanych gazem".

Reklama

Zdaniem obywatela, który zgłosił wątpliwości do RPO, wynika, że "odmienne traktowanie właścicieli pojazdów z silnikami napędzanymi gazem, wyposażonych w fabryczną instalację LPG, w zakresie obowiązku okresowych badań technicznych, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia".

Reklama

Wystąpienie do Ministerstwa Infrastruktury

W związku z powyższymi uwagami BRPO podjęło stosowne działania. Dyrektor zespołu prawa administracyjnego i gospodarczego BRPO Piotr Mierzejewski zwrócił się do Ministerstwa Infrastruktury o zbadanie problemu, ustosunkowanie do zarzutów obywatela oraz poinformowanie o stanowisku.